herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 192/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2015-01-14 20:20
Zarządzenie Nr 191/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc administracyjna - wychowawca Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach 2015-01-14 20:21
Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w kasach Urzędu Gminy Dobra 2015-01-14 20:20
Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2015-01-14 20:12
Zarządzenie Nr 188/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2015-01-14 20:11
Zarządzenie Nr 187/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-19 15:37
Zarządzenie Nr 186/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-19 15:37
Zarządzenie Nr 185/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-19 15:36
Zarządzenie Nr 184/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-12-19 15:35
Zarządzenie Nr 183/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-19 15:32
Zarządzenie Nr 182/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-19 15:31
Zarządzenie Nr 181/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra 2014-12-19 15:30
Zarządzenie Nr 180/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych druków ścisłego zarachowania 2014-12-14 15:52
Zarządzenie Nr 179/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:52
Zarządzenie Nr 178/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:51
Zarządzenie Nr 177/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:50
Zarządzenie Nr 176/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko ?Orlik 2012? w Dobrej przy ul. Poziomkowej 2 2014-12-14 15:49
Zarządzenie Nr 175/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. 2014-12-14 15:41
Zarządzenie Nr 174/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2015r. 2014-12-14 15:40
Zarządzenie Nr 173/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015r. 2014-12-14 15:39
Zarządzenie Nr 172/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2015r. 2014-12-14 15:37
Zarządzenie Nr 171/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:36
Zarządzenie Nr 170/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 15:33
Zarządzenie Nr 169/2014 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej i struktur gminy Dobra 2014-12-14 15:33
Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-12-14 15:32
Zarządzenie Nr 167/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 15:30
Zarządzenie Nr 166/2014 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobra z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2014-12-14 15:28
Zarządzenie Nr 165/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:28
Zarządzenie Nr 164/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2014-12-14 15:27
Zarządzenie Nr 163/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 15:25
Zarządzenie Nr 162/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie negocjacji 2014-12-14 15:24
Zarządzenie Nr 161/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu i miejsca, w którym wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2015 roku 2014-12-14 15:23
Zarządzenie Nr 160/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 15:20
Zarządzenie Nr 159/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-12-14 15:19
Zarządzenie Nr 158/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko ?Orlik 2012? w Dobrej przy ul. Poziomkowej 2 2014-12-14 15:18
Zarządzenie Nr 157/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-12-14 15:18
Zarządzenie Nr 156/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2014-12-14 15:17
Zarządzenie Nr 155/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych wykonanych przez uczniów podczas konkursu plastycznego pt. "Woda źródłem życia" 2014-12-19 15:23
Zarządzenie Nr 154/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego ?Woda źródłem życia? 2014-12-14 15:14
Zarządzenie Nr 153/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-12-14 15:13
Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2014-12-14 15:12
Zarządzenie Nr 151/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2014-12-14 15:11
Zarządzenie Nr 150/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:10
Zarządzenie Nr 149/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014r. 2014-12-14 15:09
Zarządzenie Nr 148/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 15:06
Zarządzenie Nr 147/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:05
Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 15:04
Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-12-14 15:03
Zarządzenie Nr 144/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-12-14 15:01
Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zasad przydzielania odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Dobra 2014-12-14 15:00
Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2014r. 2014-12-14 14:59
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:58
Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 14:55
Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu składania oraz wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych 2014-12-14 14:54
Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:53
Zarządzenie Nr 137/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:52
Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:51
Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:51
Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko ?Orlik 2012? w Dobrej przy ul. Poziomkowej 2 2014-12-14 14:50
Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 14:47
Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-12-14 14:46
Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:44
Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-12-14 14:43
Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 14:41
Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 marca 2013r. 2014-12-14 14:39
Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie powołania składu komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a 2014-12-14 14:38
Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-12-14 14:36
Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznania zasiłku szkolnego 2014-12-14 14:35
Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych 2014-12-14 14:33
Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2014r. uchylające Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych 2014-08-14 08:05
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-08-14 08:02
Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-14 08:02
Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach 2014-08-13 16:10
Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 2014-08-14 08:07
Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 16:06
Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-13 16:05
Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-13 16:04
Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-13 16:03
Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-13 16:03
Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-08-13 16:01
Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2014-08-13 16:00
Zarządzenie nr 111/2014 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych 2014-07-31 11:38
Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-08-13 15:59
Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:58
Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:57
Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-08-13 15:56
Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie określenia wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2014-08-13 15:55
Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu współpracy Gminy Dobra z wymienionymi organizacjami i podmiotami na rok 2015 2014-08-13 15:54
Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:53
Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc Administracyjna - wychowawca świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu przy ul. Górnej 3 2014-08-13 15:52
Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc Administracyjna - wychowawca świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 2014-08-13 15:51
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:50
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:49
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:47
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-08-13 15:46
Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:45
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-08-13 15:44
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy Dobra 2014-08-13 15:43
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2001 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie instrukcji i planu kont mających wpływ na kontrolę wewnętrzną w jednostkach budżetowych gminy Dobra 2014-08-13 15:42
Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-08-13 15:38
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2014-08-14 08:00
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-17 23:39
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-17 23:38
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej 2014-07-17 23:37
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia symboli literowych Urzędzie Gminy Dobra 2014-07-17 23:36
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-17 23:35
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-07-17 23:33
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra z siedziba w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 2014-07-17 23:32
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc administracyjna - Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 2014-07-17 23:29
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko Pomoc administracyjna - Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu przy ul. Górnej 3 2014-07-17 23:27
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powolania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych 2014-07-17 23:25
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-17 23:23
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-07-17 23:21
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-17 23:19
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-07-17 23:17
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2014-07-15 22:28
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2014-07-15 22:26
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-07-15 22:23
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z remizy strażackiej w Wołczkowie 2014-07-15 22:22
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z remizy strażackiej w Dobrej 2014-07-15 22:20
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 maja 2014r. 2014-07-15 22:18
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-07-15 22:16
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-15 22:14
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-15 22:13
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-07-15 22:11
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra 2014-07-15 22:09
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko ds. kancelaryjnych - Pomoc administracyjna w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra 2014-07-15 22:07
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowiska robotnicze i obsługi w Urzędzie Gminy Dobra 2014-07-15 22:04
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-07-15 22:03
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego 2014-07-15 21:54
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r 2014-07-15 21:52
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości 2014-07-15 21:47
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-07-15 21:44
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2014-05-02 09:56
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetragu 2014-05-02 09:53
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-05-02 09:53
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-05-02 09:52
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-05-02 09:50
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-05-02 09:47
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 62/2013 Wójta gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2014-05-02 09:46
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-05-02 09:45
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-05-02 09:44
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-05-02 09:44
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-05-02 09:43
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2014-05-02 09:18
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-05-02 09:17
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-04-07 22:11
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra 2014-04-08 20:55
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 22:09
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-04-08 20:56
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-04-07 22:07
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-04-07 22:06
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenie procedury konkursu ofert na stanowiska robotnicze i obsługi w Urzędzie Gminy Dobra 2014-04-07 22:05
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 22:05
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 22:04
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 22:18
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2014-04-07 22:02
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego 2014-04-08 20:58
Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2014-04-07 22:00
Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-04-07 21:58
Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:57
Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:56
Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2014 r. uchylające zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych 2014-04-07 21:56
Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-04-07 21:55
Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra 2014-04-07 21:54
Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-04-07 21:53
Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:52
Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:51
Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:51
Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:50
Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 06 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-04-07 21:49
Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-04-07 21:48
Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-07 14:25
Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 2014-02-07 14:21
Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2014-02-07 13:41
Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji 2014-02-07 13:41
Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji 2014-02-07 13:39
Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-07 13:30
Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przywania nagrody rocznej dla dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Dobra 2014-02-07 13:25
Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2014 rok 2014-02-01 16:39
Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:38
Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:37
Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2014-02-01 16:35
Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:34
Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:33
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:33
Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:32
Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2014-02-01 16:30
Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:29
Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2014-02-01 16:29
Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2014 rok 2014-02-01 16:25
Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2001 Wójta gminy dobra z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie instrukcji i planu kont mających wpływ na kontrolę wewnętrzną w jednostkach budżetowych gminy Dobra 2014-02-01 16:24