herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Zawiadomienie o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 857/60, 857/59, 857/58, 857/57, 857/56, 857/55 w Grzepnicy

Dobra, dnia 05 czerwca 2013 r.

Nasz znak: WKI.WZ.6730.45.2013.BK


Zawiadomienie

Wójt Gminy Dobra podaje do publicznej wiadomości informację, o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 857/60, 857/59, 857/58, 857/57, 857/56, 857/55 w Grzepnicy. Inwestorem planowanej inwestycji jest Pani Zdzisława Kusztykiewicz. Zgodnie z art. 10 par. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. „Kodeksu Postępowania Administracyjnego” (Dz. U. z 2013 poz. 267.) oraz art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U .z 2003r Nr 80, poz. 717) uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania skarg i wniosków w sprawie w terminie od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 19 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrej w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24 a, pokój nr 3, (poniedziałki godz. od 9.00 do 17.00, środy i czwartki od 7.00 do 15.00).
Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym .


Wójta Gminy Dobra
Teresa Dera
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 07-06-2013 07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2013 07:11