herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przyłączy infrastruktury technicznej na działce nr 40/13 w miejscowości Sławoszewo, Gmina Dobra." 2011-08-23 10:10
Ogłoszenie - trening systemu wykrywania skażeń i alarmowania 2011-07-27 21:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra 2011-06-02 19:02
Informacja o dniu wolnym od pracy (02.05.2011) 2011-04-22 09:08
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej - KATALOG -
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. (upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, opieka paliatywno hospicyjna) - KATALOG -
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego - Peugeot 307 - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - Uchwała XLII/603/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. 2011-02-15 22:24
Komunikat Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (obręb Buk, Grzepnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny) - Uchwała Nr XXXIV/512/10 z dnia 25 lutego 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr XLII/605/10 z dnia 28 października 2010 r. 2011-01-18 22:32
Komunikat Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (obręb Buk, Grzepnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny) - Uchwała Nr XXXIV/511/10 z dnia 25 lutego 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr XLII/604/10 z dnia 28 października 2010 r. 2011-01-18 22:33