herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 66/3 w Mierzynie - KATALOG -
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 66/3, 66/7 - KATALOG -
II Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 874/7 w Wołczkowie - KATALOG -
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedarz nieruchomości - działki 66/3, 66/7 obręb Mierzyn - KATALOG -
I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 874/7 w Wołczkowie - KATALOG -
I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanych działek: 66/1 i 66/4 w Mierzynie - KATALOG -
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra w ewidencji gruntów jako działki 107/9 i 119/6. - KATALOG -
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138, 1139, 1140 - KATALOG -
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 8/33 położona w Stolcu 2011-04-14 13:39
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, 66/4 - KATALOG -
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jakodziałka nr 874/7 - KATALOG -
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, 66/4 - KATALOG -