herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż na własność niezabudowanych działek - Wołczkowo dz. nr 874/4, 874/5, 874/6 2010-08-02 16:12
KOMUNIKAT - Trening uruchomienia syren alarmowych 2010-07-28 14:08
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2010-06-25 07:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 2010-06-25 07:48
Pisemna sprzedaż środków trwałych - maszyny rolnicze II - KATALOG -
Pisemna sprzedaż środków trwałych - maszyny rolnicze - KATALOG -
Komunikat Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki 69/16 i 69/17 w obrębie Bezrzecze 2010-03-30 12:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - przedmiotem jest przeznaczenie części terenu w obrębie Bezrzecze na cele zabudowy mieszkaniowej, 2010-02-24 08:02
Komunikat Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka 70/8 obręb Dobra 2010-02-24 07:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej 2010-02-24 07:53
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok - KATALOG -
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - przeciwdziałanie patologii społecznej w 2010 roku - KATALOG -
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - działalność hospicyjna w 2010 roku - KATALOG -