herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
W Wigilię Urząd Gminy będzie nieczynny - KATALOG -
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA W ROKU 2010 - KATALOG -
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ W ROKU 2010 - KATALOG -
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2010 - KATALOG -
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra - KATALOG -
Ogłoszenie o przeporwadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana w planie działka nr 49/2, obreb Mierzyn 2. - KATALOG -
Ogłoszenie - informacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu działaka 67/3, obręb Mierzyn 2. - KATALOG -
Komunikat o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
Komunikat o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra - KATALOG -
Trening systemu alarmowania - KATALOG -
WAŻNE - OPIEKA ZDROWOTNA - KATALOG -
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - KATALOG -
12 czerwca - urząd nieczynny - KATALOG -
Świadczenia Rodzinne zmiana Okresu Zasiłkowego - KATALOG -
Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - KATALOG -
Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach - KATALOG -
Wolne powierzchnie reklamowe - KATALOG -
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA - KATALOG -
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - KATALOG -
III Ogłoszenie - o pisemnej sprzedaży ofertowej - FSC LUBLIN ŻUK A-072 - KATALOG -
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ W ROKU 2009 - KATALOG -