herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA PRACY - PSP w Rzędzinach

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA PRACY    

Pracodawca zobowiązany jest do telefonicznej informacji w przypadku dezaktualizacji zgłoszonej oferty – komplet kandydatów.

 

·        nazwa zakładu pracy , adres i telefon, email: PSP w Rzędzinach, Rzędziny 6, 72-003 Dobra, gmina Dobra, tel./fax. 091-311-24-39, 0601 947 750,  psp_rzedziny@wp.pl

       miejsce zgłoszenia się kandydata: j.w.

·        branża: oświata

·        stanowisko: nauczyciel j. polskiego (18/18),

·        charakterystyka wykonywanej pracy: -

·        wykształcenie : zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

·        liczba wolnych miejsc pracy: 1

·        wymagany staż pracy: -

·        dodatkowe uprawnienia:  -

·        pracodawca akceptuje kandydata z UE/EOG: tak, nie – (odpowiednie zakreślić)

·        sposób zatrudnienia: umowa o pracę na czas: określony,  nieokreślony, na okres próbny ,
w zastępstwie, zlecenie, dzieło /  cały etat, inny wymiar: ............ - (odpowiednie zakreślić)

·        zmianowość: jedna zmiana, dwie, trzy, ruch ciągły, nie dotyczy, inna .................................

·        proponowane wynagrodzenie : zgodnie z rozp. MENiS z dn. 31.01.2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

·        system: czasowy ze stawką godzinową, czasowy ze stawką miesięczną, czasowo – prowizyjny, prowizyjny, akordowy, ryczałtowy - (odpowiednie zakreślić): j.w.

·        data złożenia oferty 25.07.2007r ,data ważności oferty do 31.08.2007r.

·        forma kontaktu kandydata z Pracodawcą: osobisty, telefoniczny, przy udziale Urzędu Pracy

       - (odpowiednie zakreślić)

·        osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem Pracy: Ewa Lewandowska – dyrektor szkoły

·        oferta jawna / niejawna  - (odpowiednie zakreślić)

·        z pisemnym skierowaniem / bez pisemnego skierowania -  (odpowiednie zakreślić)

·        wyrażam zgodę na umieszczenie oferty na stronie internetowej PUP Police - TAK/NIE

(odpowiednie zakreślić)

·        Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z ramienia urzędu są pośrednicy pracy:

                - Bartłomiej Kotarski, Anna Chorzyńska i Katarzyna Adamska

                          tel. 42-40-860 wew. 116,   fax 317-66-81

                       

WAŻNOŚĆ OFERTY – do 31.08.2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 01-08-2007 21:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 09-02-2009 13:36