herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 18 paźdzernika 2018 roku

Porządek
XXXVI sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 18 października 2018 r.
w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3,  o godz. 11:00.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 20 września 2018 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. - pobierz (pdf)
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025. - pobierz (pdf)
5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. - pobierz (pdf)
6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. - pobierz (pdf)
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. - pobierz (pdf)
8. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. - pobierz (pdf)
9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019. - pobierz (pdf)
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. - pobierz (pdf)
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. - pobierz (pdf) (Złączniki: Załącznik nr 1 - pobierzAktualny Załącznik nr 1_1 - pobierz Załącznik nr 1_1 - pobierz (nieaktualny) | Załącznik nr 2 - pobierz | Załącznik nr 3 - pobierz)
12. Informacja w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. - pobierz (pdf)
13. Informacja w sprawie opłat od posiadania psów w 2019 roku. - pobierz (pdf)
14. Informacja na temat współpracy z partnerami zagranicznymi za rok 2017 r. - pobierz (pdf)
15. Informacja na temat inwestycji gminnych za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r. - pobierz (pdf)
16. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch
                               

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 10-10-2018 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 15-01-2019 15:03