herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Projekty uchwał XXXVI sesja Rady Gminy Dobra w dniu 18 października 2018 r.  
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. pobierz
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025. pobierz
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019. pobierz
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. (Załączniki: Załącznik nr 1 - pobierzAktualny Załącznik nr 1_1 - pobierz Załącznik nr 1_1 - pobierz (nieaktualny)  | Załącznik nr 2 - pobierz | Załącznik nr 3 - pobierz)

pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 10-10-2018 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 15-10-2018 09:54