herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku

Porządek

XXXV sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 20 września 2018 r.
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej,
 ul. Graniczna 31, o godz. 10:00.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025. >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra. >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/450/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Police na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022 >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za udział Gminy Dobra w projekcie partnerskim. >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra. >> pobierz (pdf)
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. >> pobierz (pdf)
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2. >> pobierz (pdf)
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej. >> pobierz (pdf)
 16. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2018 r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za I półrocze 2018 r. >> pobierz (pdf)
 17. Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 za I półrocze 2018 r. >> pobierz (pdf)
 18. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za okres 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r. >> pobierz (pdf)
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.06.2018r. do 31.08.2018 r.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 13-09-2018 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 13-09-2018 14:33