herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Projekty uchwał XXX sesja Rady Gminy Dobra w dniu 22 lutego 2018 r.

Projekty uchwał XXX sesja Rady Gminy Dobra w dniu 22 lutego 2018 r.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025. pobierz
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. pobierz
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobra instrumentem płatniczym. pobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. pobierz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. pobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.

pobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku.

pobierz
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021. pobierz
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. pobierz
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej. pobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 9 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału
w wysokości 56/1000 części nieruchomości gruntowej położonej  Mierzynie przy
ul. Weleckiej 9.

pobierz
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. pobierz
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. pobierz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 14-02-2018 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 14-02-2018 08:45