herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku

Porządek

XXX  sesji  Rady  Gminy  Dobra,  zwołanej  na  dzień  22  lutego  2018 r. na  godz.  10:00  w  Filii Gminnego  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w Dobrej, Klub  w  Wołczkowie  z  siedzibą  przy  ul. Lipowej 11a.


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok >> pobierz (pdf)

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025. >> pobierz (pdf)

5. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. >> pobierz (pdf)

6. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobra instrumentem płatniczym. >> pobierz (pdf)

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. >> pobierz (pdf)

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. >> pobierz (pdf)

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. >> pobierz (pdf)

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. >> pobierz (pdf)

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku. >> pobierz (pdf)

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021. >> pobierz (pdf)

13. Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. >> pobierz (pdf)

14. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej. >> pobierz (pdf)

15. Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 9 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 56/1000 części nieruchomości gruntowej położonej  Mierzynie przy ul. Weleckiej 9. >> pobierz (pdf)

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. >> pobierz (pdf)

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. >> pobierz (pdf)

18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za rok 2017.

19. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w okresie 1.01.2017-30.06.2017 r. >> pobierz (pdf)

20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 14-02-2018 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 14-02-2018 09:06