herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 213/1, położonej w ciągu ulicy Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
Budowa kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia - na terenie działek nr: 363, 364/52, 364/99, 364/124, 364/144, 364/145, 364/158, 364/159, 364/174, 364/221, 364/280, 364/285, 560, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie oraz na terenie działki nr 329, położonej w ciągu ul. Prostej w Mierzynie - KATALOG -
Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami na terenie działek nr: 66/24, 66/25, 43/1, położonych w rejonie ul. Cynamonowej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej typu KS21-28z, kablowych linii 0,4 kV, oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 11/113, 11/155, 11/156, 11/81, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gmina Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 40/11, 84, położonych w Łęgach - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 451/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego na terenie działki nr: 149, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działki 260/16 położonej w obrębie ew. Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 214/16 (ul. Tygrysia) położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90/40PE na terenie działek nr: 221/31 [obr. Mierzyn 3], 365/218, 365/213 [obr. Mierzyn 1], położonych w rejonie ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero 2 Sp. z o.o. BT41711 BEZRZECZE SZKOLNA wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr: 66/107, położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 53, 77/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki nr: 22/22, 22/23 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej o średnicy do 25 na terenie działek nr: 22/22, 22/23, 22/30, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 66/40 położonej w rejonie ul. Ziołowej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46, 44, 42, 45/13, 40/37, 66/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -