herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku

Porządek

XXIX sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 28 grudnia 2017 r.
o godz. 10:00 w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dołujach,
 z siedzibą przy ul. Żubrzej 7.

 

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r.
 3. Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018 >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2018 >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej nr 9 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 56/1000 części nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynie przy ul. Weleckiej 9 >> pobierz (pdf)
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze >> pobierz (pdf)
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie geodezyjnym Wąwelnica >> pobierz (pdf)
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 >> pobierz (pdf)
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 >> pobierz (pdf)
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2018.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2018.
 18. Sprawozdania stałych komisji z działalności za rok 2017.
 19. Informacja w sprawie przedstawienia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 >> pobierz (pdf)
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 14-12-2017 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 14-12-2017 13:48