herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 14 grudnia 2017 r.

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Dobra
z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasady prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2018.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.2017r. do dnia 30.2017r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji
Halina Sromek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 06-12-2017 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2017 14:24