herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 13 grudnia 2017 roku

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy w Wydziale
ds. Komunalnych i Inwestycji, przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobra.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasady prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie w trybie przetargu ograniczonego udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej nr 9 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 56/1000 części nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynie przy ul. Weleckiej 9.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie geodezyjnym Wąwelnica.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2018.
 13. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017 r.
 14. Informacja w sprawie przedstawienia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2017r. do dnia 30.11.2017r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Stachowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 06-12-2017 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 06-12-2017 14:17