herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Uchwały XXVIII sesja Rady Gminy

Uchwały XXVIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 listopada 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/365/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. pobierz

Uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 - 2025

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/367/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/368/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/369/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2020

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/370/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2018

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/371/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/371/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. 

pobierz


pobierz

Uchwała Nr XXVIII/372/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/373/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Dobrej

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/374/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bezrzeczu

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/375/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dołujach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dołujach

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/376/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/377/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rzędzinach

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/378/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobra

pobierz

Uchwała Nr XXVIII/379/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023

pobierz


pobierz

Uchwała Nr XXVIII/380/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra 

pobierz


pobierz

Uchwała Nr XXVIII/381/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra 

pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 06-12-2017 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 04-01-2018 10:05