herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku

Porządek
XXVII sesja Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 26 października 2017 r.
na godz. 10:00 w Świetlicy Środowiskowej w Buku, Buk 42.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji, która odbyła się w dniu 14 września 2017 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025.
5.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/347/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2018.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
10. Informacja w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
11. Informacja w sprawie opłat od posiadania psów w 2018 roku.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobra. (pobierz 1z2 | pobierz 2z2)
13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre, w obrębie Dołuje.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra.
15. Informacja na temat współpracy z partnerami zagranicznymi za rok 2016 r.
16. Informacja na temat inwestycji gminnych za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
17. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
19. Prezentacja firmy Skraw-Met z Wąwelnicy.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 18-10-2017 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 18-10-2017 13:42