herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 19 października 2017 r.

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 19 października 2017 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Dobra
z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2018.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 8. Informacja w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
 9. Informacja w sprawie opłat od posiadania psów w 2018 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra.
 11. Informacja na temat współpracy z partnerami zagranicznymi za rok 2016 r.
 12. Informacja na temat inwestycji gminnych za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
 14. Wniosek dotyczący projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Komisji

       Halina Sromek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 09-10-2017 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2017 09:11