herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku

Porządek

XXIV sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 25 maja 2017 r. na godz. 10:00
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej,
Klub w Dobrej z siedzibą przy ul. Granicznej 31.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025 >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wołczkowo >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 10. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. /z dnia 8 maja 2017 r./
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 13. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Dobrej w zakresie porządku publicznego w roku 2016.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2017r. do 30.04.2017 r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 16-05-2017 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 16-05-2017 09:56