herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-28 11:54
Zarządzenie Nr 172/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2017-12-28 11:53
Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018r 2017-12-28 11:52
Zarządzenie Nr 171/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018r 2017-12-28 11:52
Zarządzenie Nr 170/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-12-28 11:50
Zarządzenie Nr 169/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-12-28 11:48
Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2017-12-28 11:47
Zarządzenie nr 167/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lutego 2009r. 2017-12-28 11:44
Zarządzenie Nr 166/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko ?Orlik 2012? w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-12-28 11:42
Zarządzenie Nr 164/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2017-12-27 22:43
Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 2017-12-27 22:42
Zarządzenie Nr 162/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-27 22:40
Zarządzenie Nr 161/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2017-12-27 22:39
Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:36
Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2017-12-27 22:34
Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-12-27 22:33
Zarządzenie Nr 157/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-12-27 22:32
Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-12-27 22:31
Zarządzenie Nr 155/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-12-27 22:29
Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2017r. 2017-12-27 22:28
Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Dobra w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 2017-12-27 22:26
Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2017r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w Dobrej na rok szkolny 2017/2018 2017-12-27 22:25
Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-12-27 22:22
Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu i miejsca, w ktorym wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne w 2018 roku 2017-11-02 09:48
Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-11-02 09:43
Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2017-11-01 20:44
Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2017-10-30 14:57
Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  27 października 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej - 2 etaty 2017-10-30 15:08
Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-25 20:41
Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-10-25 20:39
Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-25 20:37
Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku objętych i nie objętych spisem z natury 2017-10-30 14:52
Zarządzenie Nr 141/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra 2017-10-25 20:32
Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 października 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds, Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2017-10-22 16:31
Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu  2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego ZarzadzeniemNr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na potrzeby tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 października 2017r. w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia negocjacji 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 134/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  6 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 133/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2017r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Dobra 2017-10-22 16:30
Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2014 roku 2017-10-15 20:26
Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-10-15 20:26
Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017r.  2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert pracy na stanowisko pomocnicze i obsługi Robotnik gospodarczy na terenie Boiska sportowego w miejscowości Dobra 2017-10-15 20:32
Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 września  2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 września 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania  2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra  2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 września 2017r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  13 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej - 2 etaty 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 118a/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  7 września 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Dobra dnia 7 września 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-15 20:27
Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 września 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-10-15 20:26
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-09-21 08:05
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-09-21 07:59
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2017-09-21 07:52
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 2017-09-21 07:47
Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-09-21 07:43
Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-21 07:35
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-21 07:34
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-21 07:33
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-21 07:30
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-09-21 07:25
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 2017-09-21 07:19
Zarządzenie Nr 105a/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-09-21 07:16
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-09-20 14:53
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-09-20 14:51
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-09-20 14:49
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 17 lipca 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 października 2009r. 2017-09-20 14:47
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dobra 2017-07-17 16:19
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-07-17 16:17
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-07-17 16:15
Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-07-17 16:14
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2017-07-17 16:11
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2017-07-17 16:06
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2017-07-17 15:58
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2017-07-17 15:55
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetragu 2017-07-17 15:51
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2017-07-17 15:48
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 2017-07-17 15:44
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 lipca 2016 r. 2017-07-17 15:40
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych 2017-07-17 15:30
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-07-17 15:26
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-07-17 14:45
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-07-17 14:43
Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wyboru  trybu postępowania 2017-06-05 17:11
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-06-05 17:10
Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-06-05 17:10
Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 maja 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra 2017-06-05 17:10
Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 maja 2017r. w sprawie wyboru trybu postępowania 2017-06-05 17:10
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 maja 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-06-05 17:09
Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Dobra konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2018   2017-06-05 17:07
Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja  2017r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko pomocnicze i obsługi Robotnik gospodarczy na terenie Gminy Dobra 2017-06-05 17:07
Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 2017-06-05 17:01
Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach 2017-06-05 17:01
Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I Gałczyńskiego w Dobrej 2017-06-05 17:01
Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 maja  2017r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko robotnicze i obsługi Kierowca samochodu osobowego w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra 2017-06-05 17:00
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2017r. 2017-06-05 16:57
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Dobra w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-06-05 16:57
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 września 2013r. 2017-06-05 16:57
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-06-01 21:47
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-06-01 21:44
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobra odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-06-01 21:42
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-06-01 21:40
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na potrzeby tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra 2017-06-01 21:38
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-06-01 21:35
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-05-04 13:15
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-05-04 13:15
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko robotnicze i obsługi Robotnik gospodarczy na terenie Gminy Dobra 2017-04-20 12:25
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2017-04-20 12:21
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2017-04-20 12:15
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2017-04-20 12:13
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra 2017-04-20 12:06
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-04-20 11:58
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 29.03.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 11:55
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Dobra 2017-04-20 11:44
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-04-20 11:37
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2011 r. 2017-04-20 11:37
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursu ofert na stanowisko robotnicze na Terenie rekreacyjnym w Mierzynie "MIERZYNIANKA" 2017-04-20 11:22
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 10:59
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 15.03.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 10:52
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dobra 2017-04-20 10:47
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Dobra 2017-04-20 10:43
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 2017-04-20 10:38
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 10:29
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10.03.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 10:24
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości 2017-04-20 10:18
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-04-20 09:15
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 09:10
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2017-04-20 10:07
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-04-20 09:00
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-04-20 08:56
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ( zespole szkół) prowadzonych przez Gminę Dobra 2017-03-16 14:41
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-03-16 14:36
Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej w miejscowościach Mierzyn i Dołuje 2017-03-16 14:35
Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 24.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia procedur udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na potrzeby projektu pn. ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności dla działania 2.3III nabór konkursowy 2017-03-16 14:31
Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy Dobra 2017-03-16 14:24
Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zaliczki stałej na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Dobra 2017-03-16 14:21
Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-03-16 13:54
Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-03-16 13:51
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-02-17 13:25
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2017-02-17 13:20
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-02-17 13:16
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-17 13:13
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-02-17 13:08
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2017 2017-02-17 13:05
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-02-17 12:59
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 06.02.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-17 13:06
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 6.02.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-14 10:01
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Dobra i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych 2017-02-14 09:57
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-14 09:52
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-02-14 09:45
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-02-14 09:39
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne lub osoby prawne 2017-02-14 09:34
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności polegających na odbiorze lokalu mieszkalnego od dotychczasowego najemcy 2017-02-14 09:30
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 122/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 7 września 2010 r. 2017-02-14 08:52
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-02-14 08:47
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-14 08:41
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-14 08:36
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-02-14 08:34
Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyboru trybu przetargu 2017-02-14 08:34
Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-02-14 08:33
Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej 2017-02-14 08:32
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 2017-02-14 08:31
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia  9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 2017-01-19 21:41
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-01-11 20:35
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-01-11 20:34
Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie wyboru  trybu przetargu 2017-01-11 20:32
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie DObra odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-01-11 20:30
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostkom budżetowym na 2017 r. 2017-01-11 20:23