herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Mapa biuletynu

Urząd Gminy
|___Dane teleadresowe
|___Stanowiska - numery telefonów
|___Informacja o rachunkach bankowych Gminy Dobra
|___NIP, REGON
Przepisy Prawne / Pomoc Prawna
|___Dziennik Ustaw
|___Monitor Polski
|___Nieodpłatna Pomoc Prawna
Rejestry umów
|___Rejestry umów
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
|___ Nabór rachmistrzów
Organ
|___Wójt
|___Sołectwa
|___Rada Gminy
      |___Skład osobowy
      |___Dyżury Radnych w kadencji 2014-2018
      |___Dyżury Radnych w kadencji 2010-2014
      |___Plan pracy
|___Sesje RG - porządki obrad, protokoły
      |___Kadencja 2014 - 2018
            |___Porządki obrad Rady Gminy Dobra
            |___Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Dobra
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
            |___2010
            |___2009
            |___2008
            |___2007
            |___2006
|___Komisje
      |___Kadencja 2014 - 2018
            |___Składy stałych Komisji Rady Gminy Dobra
            |___Posiedzenia - Komisja Budżetowa
            |___Posiedzenia - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
            |___Posiedzenia - Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
            |___Posiedzenia - Komisja Rewizyjna
                  |___Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2016 roku
            |___Posiedzenia wspólne Komisji
            |___Plany pracy Komisji
      |___Kadencja 2010 - 2014
            |___Składy Stałych Komisji Rady Gminy
            |___Plany pracy
            |___Posiedzenia
      |___2010
            |___Komisja Budżetowa
                  |___Posiedzenia
                  |___Plan pracy
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                  |___Posiedzenia
                  |___Plan pracy
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Posiedzenia
                  |___Plan pracy
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
                  |___Posiedzenia
                  |___Plan pracy
      |___2009
            |___Komisja Budżetowa
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
                  |___Posiedzenia
      |___2008
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Skład osobowy
                  |___Plan pracy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Budżetowa
                  |___Skład osobowy
                  |___Plan pracy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
                  |___Skład osobowy
                  |___Plan pracy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                  |___Skład osobowy
                  |___Plan pracy
                  |___Posiedzenia
      |___2007
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Budżetowa
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
      |___2006
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
                  |___Sprawozdanie
            |___Komisja Budżetowa
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
                  |___Sprawozdanie
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
                  |___Sprawozdanie
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                  |___Plan pracy
                  |___Skład osobowy
                  |___Posiedzenia
                  |___Sprawozdanie
      |___2005
            |___Komisja Rewizyjna
            |___Komisja Budżetowa
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
      |___2004
            |___Komisja Rewizyjna
            |___Komisja Budżetowa
            |___Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
      |___2003
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
            |___Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2017 r. - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe 2016 r. - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2015 r. - w zwiazku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r. - początek kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r. - w zwiazku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r. - koniec kadencji
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r. - w zwiazku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
      |___Oświadczenia majątkowe - 2012 - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe - 2011 - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
      |___Korekty
      |___Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r. - początek kadencji
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Wójt Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r. - koniec kadencji
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Przewodniczący Rady Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
      |___Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe - 2008 - w związku z zaistnieniem przyczyny
      |___Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
            |___Skarbnik Gminy Dobra
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majatkowe 2007 r. - początek kadencji
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Sekretarz Gminy Dobra
            |___Wójt Gminy Dobra
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majatkowe 2006 r. - koniec kadencji
            |___Radni Gminy Dobra
      |___Oświadczenia majatkowe za 2005 r.
      |___Oświadczenia majatkowe za 2004 r.
      |___Oświadczenia majatkowe za 2003 r.
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta
            |___Radni
                  |___Korekta oświadczeń majątkowych radnych
      |___Oświadczenia Majątkowe 2003 r.
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Radni
Prawo lokalne
|___Statut Gminy Dobra
|___Tarfy woda, ścieki
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2010
      |___2009
      |___2008
|___Opłaty
      |___Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            |___Stawki
            |___Umorzenia
                  |___Rok 2016
                  |___Rok 2015
      |___Opłata targowa
      |___Opłata adiacencka
      |___Ceny urzędowe za przewozy taksówkowe na obszarze Gminy Dobra
|___Podatki
      |___Rok 2017
            |___INFORMACJE / WYKAZY
            |___DRUKI / FORMULARZE
      |___Rok 2016
            |___DRUKI / FORMULARZE
            |___INFORMACJE / WYKAZY
      |___Rok 2015
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___Informacje / Wykazy
      |___Rok 2014
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___Informacje / Wykazy
      |___Rok 2013
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___INFORMACJE, WYKAZY
      |___Rok 2012
            |___UCHWAŁY
            |___INFORMACJE, WYKAZY
            |___DRUKI, FORMULARZE
      |___Rok 2011
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___UCHWAŁY
            |___WYKAZY
      |___Rok 2010
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___UCHWAŁY
            |___WYKAZY
            |___INFORMACJE
      |___Rok 2009
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___UCHWAŁY
            |___WYKAZY
            |___INFORMACJE
      |___Rok 2008
            |___DRUKI, FORMULARZE
            |___Wykazy
            |___Uchwały
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
      |___Rok 2005
      |___Rok 2004
      |___Rok 2003
|___Regulamin Organizacyjny
      |___Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 3.06.2013 - ze zmianami
      |___Zarządzenie nr 172/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011r, w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 1.12.2011r. do dnia 2.06.2013r. - ze zmianami
      |___Zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra - ze zmianami
      |___Zarządzenie nr 107/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra
      |___Zarządzenie nr 59/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra - ze zmianami
      |___Zarządzenie nr 41/10 Wójta Gminy Dobra z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra - ze zmianami
|___Zarządzenia
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
      |___Rok 2005
      |___Rok 2004
      |___Rok 2003
|___Uchwały
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
            |___Sesja Rady Gminy Nr XLII
            |___Sesja Rady Gminy Nr XLI
            |___Sesja Rady Gminy nr XL
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XX
            |___Sesja Rady Gminy nr XIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XII
            |___Sesja Rady Gminy nr XI
            |___Sesja Rady Gminy nr X
            |___Sesja Rady Gminy nr IX
            |___Sesja Rady Gminy nr VIII
            |___Sesja Rady Gminy nr VII
            |___Sesja Rady Gminy nr VI
            |___Sesja Rady Gminy nr V
            |___Sesja Rady Gminy nr IV
            |___Sesja Rady Gminy nr III
            |___Sesja Rady Gminy nr II
            |___Sesja Rady Gminy nr I
      |___Rok 2006
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXX
      |___Rok 2005
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XX
      |___Rok 2004
            |___Sesja Rady Gminy nr XIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XII
            |___Sesja Rady Gminy nr XIII
      |___Rok 2003
            |___Sesja Rady Gminy nr XI
            |___Sesja Rady Gminy nr X
            |___Sesja Rady Gminy nr IX
            |___Sesja Rady Gminy nr VIII
|___Sprawozdania Wójta
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
      |___Rok 2005
      |___Rok 2004
|___Plany odnowy miejscowości
      |___Wołczkowo
      |___Mierzyn
      |___Bezrzecze
      |___Skarbimierzyce
      |___Dołuje
      |___Dobra
      |___Wąwelnica
      |___Grzepnica
      |___Rzędziny
      |___Stolec
      |___Buk
      |___Łęgi
|___Projekty uchwał
      |___Projekty - kadencja 2014-2018
            |___Projekty uchwał XXIV sesja Rady Gminy Dobra w dniu 25 maja 2017 r.
            |___Projekty uchwał XXIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 27 kwietnia 2017 r.
            |___Projekty uchwał XXII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 marca 2017
            |___Projekty uchwał XXI sesja Rady Gminy Dobra w dniu 23 luty 2017
            |___Projekty uchwał XX sesja Rady Gminy Dobra w dniu 29 grudnia 2016
            |___Projekty uchwał XIX sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 listopada 2016
            |___Projekty uchwał XVIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 27 października 2016
            |___Projekty uchwał XVII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 29 września 2016
            |___Projekty uchwał XVI sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 czerwca 2016 r.
            |___Projekty uchwał XV sesja Rady Gminy Dobra w dniu 25 maja 2016 r.
            |___Projekty uchwał XIV sesja Rady Gminy Dobra w dniu 28 kwietnia 2016 r.
            |___Projekty uchwał XIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 31 marca 2016 r.
            |___Projekty uchwał XII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 25 lutego 2016 r.
            |___Projekty uchwał XI sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 grudnia 2015 r.
            |___Projekty uchwał X sesja Rady Gminy Dobra w dniu 26 listopada 2015 r.
            |___Projekty uchwał IX sesja Rady Gminy Dobra w dniu 29 października 2015 r.
            |___Projekty uchwał VIII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 września 2015 r.
            |___Projekty uchwał VII sesja Rady Gminy Dobra w dniu 25 czerwca 2015 r.
            |___Projekty uchwał VI sesja Rady Gminy Dobra w dniu 27 maja 2015 r.
            |___Projekty uchwał V sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 kwietnia 2015 r.
            |___Projekty uchwał IV sesja Rady Gminy Dobra w dniu 26 marca 2015r.
            |___Projekty uchwał III sesja Rady Gminy Dobra w dniu 26 lutego 2015 r.
            |___Projekty uchwał II sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 grudnia 2014r.
      |___Projekty - kadencja 2010-2014
            |___Projekty uchwał XXXVI Sesja
            |___Projekty uchwał XXXV Sesja
            |___Projekty uchwał XXXIV Sesja
            |___Projekty uchwał XXXIII Sesja
            |___Projekty uchwał XXXII Sesja
            |___Projekty uchwał XXXI Sesja
            |___Projekty uchwał XXX Sesja
            |___Projekty uchwał XXIX Sesja
            |___Projekty uchwał XXVII Sesja
            |___Projekty uchwał XXVI Sesja
            |___Projekty uchwał XXV Sesja
            |___Projekty uchwał XXIV Sesja
            |___Projekty uchwał XXIII Sesja
            |___Projekty uchwał XXII Sesja
            |___Projekty uchwał XXI Sesja
            |___Projekty uchwał XX Sesja
            |___Projekty uchwał XIX Sesja
            |___Projekty uchwał XVIII Sesja
            |___Projekty uchwał XVII Sesja
            |___Projekty uchwał XVI Sesja
            |___Projekty uchwał XV Sesja
            |___Projekty uchwał XIV Sesja
            |___Projekty uchwał XIII Sesja
            |___Projekty uchwał XII Sesja
            |___Projekty uchwał XI Sesja
            |___Projekty uchwał X Sesja
            |___Projekty uchwał IX Sesja
            |___Projekty uchwał VIII Sesja
            |___Projekty uchwał VII Sesja
            |___Projekty uchwał VI Sesja
            |___Projekty uchwał V Sesja
            |___Projekty uchwał IV Sesja
            |___Projekty uchwał III Sesja
      |___Projekty - kadencja 2006-2010
            |___Sesja Rady Gminy Nr XLII
            |___Sesja Rady Gminy Nr XLI
            |___Sesja Rady Gminy Nr XL
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXVIII
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXVII
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXVI
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXV
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXIV
            |___Sesja Rady Gminy Nr XXXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIV
            |___Sesja Rady Gminy zwołana na wniosek Wójta - 21.11.2008 r.
            |___Sesja Rady Gminy nr XXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XX
            |___Sesja Rady Gminy nr XIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XII
            |___Sesja Rady Gminy nr XI
            |___Sesja Rady Gminy nr X
            |___Sesja Rady Gminy nr IX
            |___Sesja Rady Gminy nr VIII
            |___Sesja Rady Gminy nr VII
            |___Sesja Rady Gminy nr VI
            |___Sesja Rady Gminy nr V
            |___Sesja Rady Gminy nr IV
            |___Sesja Rady Gminy nr III
            |___Sesja Rady Gminy nr II
      |___Projekty 2006 r.
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXXI
      |___Projekty 2005 r.
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XXV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XXIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXII
            |___Sesja Rady Gminy nr XXI
            |___Sesja Rady Gminy nr XX
      |___Projekty 2004 r.
            |___Sesja Rady Gminy nr XIX
            |___Sesja Rady Gminy nr XVIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVII
            |___Sesja Rady Gminy nr XVI
            |___Sesja Rady Gminy nr XV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIV
            |___Sesja Rady Gminy nr XIII
            |___Sesja Rady Gminy nr XII
      |___Projekty 2003 r.
Dotacje
|___Programy współpracy
      |___2016
            |___Uchwała Nr IX/122/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
      |___2015
            |___Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
            |___Uchwała Nr XXXV/473/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organiazcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
      |___2014
            |___Uchwała Nr XXVII/373/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
      |___2013
            |___Uchwała Nr XXVII/373/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
            |___Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
      |___2011
|___Konsultacje
      |___2016/2017
            |___Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
      |___2015/2016
            |___Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
      |___2014/2015
            |___Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
      |___2013/2014
            |___Projekt uchwały i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
      |___2012/2013
            |___Projekt programu współpracy Gmimny Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2013 rokumi organizacjami i podmiotami na 2013
      |___2011/2012
            |___Projekt programu współpracy Gmimny Dobra z wymienionymi organizacjami i podmiotami na 2012 r.
|___Konkursy ofert
      |___2017
            |___Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.
            |___Wsparcie realizacji zadania publicznego - prowadzenia szkolenia i treningów piłki nożnej w miejscowościach Mierzyn i Dołuje
            |___Wsparcie realizacji zadania publicznego - prowadzenie szkolenia i treningów piłki nożnej
      |___2016
      |___2015
      |___2014
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2015 r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno - hospicyjną w 2015 r.
      |___2013
      |___2012
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 2013r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2013r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pracy z rodziną w 2013r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2013r.
            |___Konkurs na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r."
            |___Konkurs na realizację zadania publicznego "Praca z rodziną w 2012r."
      |___2011
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy i polityki społecznej w 2012 r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami obiętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno - hospicyjną w 2012 r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2012 r.
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w II połowie 2011 r.
|___Sprawozdania
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
|___Małe Granty
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2013
Wybory/Referenda
|___Wybory Sejm i Senat 2015
      |___Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      |___Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Obwieszczenia PKW
      |___Kalendarz wyborczy
|___Referendum ogólnokrajowe
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze do spraw Referendum
      |___Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
      |___Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
      |___Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego
|___Wybory Ławników 2015
      |___Informacja o procedurze wyboru ławników sądowych
|___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Lista kandydatów na Prezydenta RP
      |___Udostępnienie spisu wyborców
      |___Głosowanie korespondencyjne
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Kalendarz wyborczy
|___Wybory Samorządowe 2014
      |___Protokoły oraz zastawienia wyników głosowania
      |___Uchwały GKW
      |___Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Gminna Komisja Wyborcza - skład, informacje, dyżury
            |___Informacje o pracy Komisji, dyżury
            |___Postanowienie Komisjarza Wyborczego w Szczecinie i skład komisji
      |___Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra
      |___Obwieszczenie Starosty Polickiego i Powiatowej Komisji Wyborczej
      |___Obwieszczenie Marszałka Województwa i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
      |___Obwody głosowania
      |___Okręgi wyborcze
      |___Kalendarz wyborczy
      |___Państwowa Komisja Wyborcza
      |___Informacja o uprawnieniach wyborcy niepełnosprawnego
      |___Wykaz miejsc
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Informacja o uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
      |___Obwody głosowania - Obwieszczenie Wojta Gminy
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      |___Kalendarz wyborczy
|___Wybory Sejm i Senat 2011
      |___Spisy wyborców - udostępnianie
      |___Obwieszczenia PKW
      |___Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      |___Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy
|___Wybory samorządowe 2010
      |___Protokoły oraz zestawienia wyników
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze - składy
      |___Obwieszczenia Gminne Komisji Wyborczej
            |___Obwieszczenie - kandydaci na Wójta
            |___Obwieszczenie - kandydaci na radnych
            |___Obwieszczenie - obwody głosowania
            |___Obwieszczenie - okręgi wyborcze
      |___Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej
      |___Gminna Komisja Wyborcza - informacje
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
|___Wybory Prezydenta RP
      |___Obwodowe Komisje Wyborcze
      |___Udostępnienie spisu wyborców
      |___Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do OKW
      |___GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
      |___Uchwała Nr XXXVI/544/10 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
      |___Uchwała Nr XXXVI/543/10 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 12 maja 2010 roku o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
      |___Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
      |___2009
            |___Frekwencja wyborcza
            |___Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
            |___Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
            |___Obwieszczenie o obwodach wyborczych
|___Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
      |___2007
|___Wybory Ławników 2011
      |___Informacja o procedurze wyboru ławników sądowych
|___Wybory Samorządowe 2010
Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne - konkursy
      |___2015
            |___KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W WOŁCZKOWIE - GMINA DOBRA
                  |___Odpowiedzi na pytania
      |___2008
            |___KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA
|___Zamówienia publiczne - do 30000 EURO
      |___2017
            |___Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Grzepnicy
            |___Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Łęgach
            |___Zakup, dostawa, montaż mebli oraz wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Buku
            |___Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra
            |___Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej działki dz. 289/2 obręb Mierzyn 3, gm. Dobra
            |___Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 103/88 i 103/40 w Buku
            |___Wykonanie 5 operatów szacunkowych z wyceny działek położonych w Dobrej, Rzędzinach, Dołujach, Bezrzeczu i Łęgach
            |___Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągwej ul. Przytulna, Przyjazna w m. Dobra
            |___Wykonanie podziału nieruchomości
            |___Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" dla mieszkańców Gminy Dobra
            |___Wykonanie remontu schodów w miejscowości Dołuje
            |___Wykonanie zmiany symbolu użytku gruntowego
            |___Utrwalenie punktów granicznych działki nr 48/2 i 51/68 położonych w miejscowości Mierzyn
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Wykonanie podziału nieruchomości
            |___Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach
            |___Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Łęgi na działce nr 43/13 (plac zabaw), gm. Dobra
            |___Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Grzepnica na działce nr 11/10 (plac zabaw), gm. Dobra
            |___Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra
            |___Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra
            |___Wykonanie operatów szacunkowych
            |___Wykonanie analizy gruntów rolnych klas I-VI w Gminie Dobra, w celu przygotowania wniosków w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III
            |___Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017
            |___Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Zapytanie ofertowe na cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych
      |___2016
            |___Roboty budowlane polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Kminkowej, Korzennej i Bukszpanowej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra. Zadanie -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezrzeczu
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami
            |___ Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra
            |___Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2017
            |___Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt
            |___Wycinka czterech drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 240 cm, 220 cm i 210 cm z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb Mierzyn 2 (ul. Topolowa w Mierzynie). Przycinka dziesięciu drzew gatunku grab pospolity z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128/2 obręb Bezrzecze. Praca ma na celu usunięcie uschniętych gałęzi znajdujących się nad pasem drogi i posesjami prywatnymi, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; prześwietlenie oraz częściową redukcję koron drzew, celem zmniejszenia ich wymiarów oraz poprawą statyki drzew. (ul. Osiedle Leśne w Bezrzeczu)
            |___Wykonanie nadzoru archeologicznego przy robotach budowlanych polegających na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3
            |___Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra
            |___Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 431 (ul. Cisowa) i nr ewid. 339 (ul. Wędrowna), położonych w Mierzynie, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra
            |___Wykonanie 7 operatów szacunkowych dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przemysłu na rzecz Gminy Dobra na działkach nr 272/21, 272/24, 272/25, 272/27, 272/28, 272/29, 272/30 w m. Mierzyn
            |___Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra
            |___Wykonywanie odłowów redukcyjnych dzików na terenie gminy Dobra
            |___Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 256/1 położonej w miejscowości Bezrzecze
            |___Wykonanie operatu szacunkowego za bezumowne korzystanie z gruntu na działce nr 221/54 w m. Mierzyn
            |___Dostawa samochodu dla Gminy Dobra z przeznaczeniem dla Straży Gminnej w Dobrej
            |___Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 84/8 i nr 208/1 położonych w Dobrej
            |___Wykonanie dwóch operatów szacunkowych z wyceny działek nr 695/3 i nr 700 położonych w Dobrej
            |___Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dobra w latach 2011 - 2015
            |___Wznowienie punktów granicznych działki nr 289/2 położonej w Mierzyn 3
            |___Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu położonego w Rzędzinach 19/9
            |___Wykonanie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew w gminie Dobra
            |___Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobra
            |___Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego w Dobrej ul. Sportowa, działka 399 obręb Dobra, gm. Dobra - odwodnienie boiska Etap I
            |___Całościowe przygotowanie i przeprowadzenie programu działań z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem "SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZ" na terenie szkół położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra.
            |___Syrena elektroniczna DSE 1200 wraz z osprzętem i okablowaniem
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach usytuowanych w miejscowościach Gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe na na dostawę oprogramowania antywirusowego
            |___Sprzedaż środka trwałego - kontenera znajdującego się w miejscowości Buk na działce nr 125
            |___Roboty Budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 307, 84/1, 84/10 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra
            |___Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra
            |___Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ulicy Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w miejscowości Sławoszewo, gm. Dobra
            |___Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
            |___Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gmina Dobra stanowiącej działkę nr 1512 z nieruchomością stanowiącą działki o nr 77/2 i 77/1 położone w Dobrej.
            |___Wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, wraz informacją o płatnościach dokonanych za miejsca na cmentarzu, mapy cmentarza oraz dokumentacji fotograficznej grobów włącznie z wdrożeniem programu do kompleksowego zarządzania cmentarzami komunalnymi w Mierzynie, Dobrej i Wołczkowie.
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr: 272/26 oraz 272/22 położonych w Mierzynie 2
            |___Wznowienie punktów granicznych działki nr 72/4 położonej w Bezrzeczu
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych
            |___Modernizacja szafy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezrzeczu
            |___Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 obręb Dobra, nr 157/2 obręb Rzędziny
            |___Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekreacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowa pielęgnacja i utrzymanie czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda (skwerów) na terenie Gminy Dobra
            |___Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra
            |___Wykonanie wycinki drzew
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach
            |___Wykonanie podziału nieruchomości - działki nr: 22/3, 22/35, 22/34, 22/22, 22/23, 22/29, 22/7, 22/11, 22/89, 23/94, 888, 25/5 położone w m. Mierzyn 2, gm. Dobra
            |___Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra
            |___Wznowienie punktów granicznych
            |___Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Dobra
            |___Wykonanie okazania granic
            |___Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 132/4 obręb Mierzyn, nr 73/1 obręb Dołuje, nr 231 obręb Wołczkowo, nr 1137 obręb Dobra
            |___Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji pn. "remont i przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na cele socjalne
            |___Wykonanie operatu szacunkowego
      |___2015
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2016
            |___Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt
            |___Roboty budowlane polegające na przebudowie rurociągu tłocznego w ul. Żubrzej w m. Dołuje
            |___Wykonanie wycinki dwunastu drzew gatunku topola osika, z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/9 obręb Skarbimierzyce oraz jednego drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 333 obręb Wołczkowo
            |___Wznowienie punktów granicznych działki nr 159 o powierzchni 0,0300 ha położonej w Buku
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej gier edukacyjnych oraz drobnych upominków - gadżetów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
            |___Przewóz dzieci ze szkół podstawowych z gminy Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów kreatywnych dla uczniów klas V o tematyce związanej z ochroną zwierząt
            |___Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku, znajdującego się w m. Dołuje przy ul. Daniela 32
            |___Wykonanie operatu szacunkowego dla odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Dobra na działce nr 276/144 w m. Mierzyn 2
            |___Wykonanie podziału nieruchomosci - działki nr 84/3 i 208 obręb Dobra
            |___Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dot. zaburzenia stosunków wodnych
            |___Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
            |___Wykonanie projektu decyzji wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 28/8 w Bezrzeczu, gmina Dobra.
            |___Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 159 obręb Buk
            |___Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra II
            |___Wykonanie procerury planistycznej zmierzającej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra
            |___Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy Dobra - ANULOWANE
            |___Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 390/1 (ul. Jodłowa) m. Dobra
            |___Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza w m. Mierzyn dz. nr 45/5 i nr 46 obręb Mierzyn 2
            |___Wznowienie punktów graniczncyh - działki nr 38/3, 38/5 obręb Dobra
            |___Azbest
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie łącznie sześciu operatów szacunkowych dotyczących dwóch działek w miejscowości Łęgi i działki w miejscowości Mierzyn w sprawie służebności przesyłu i bezumownego korzystania z gruntu
            |___Zapytanie ofertowe - wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 319 (ul. Wąska) m. Mierzyn
            |___Zapytanie ofertowe - zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach miejscowości Bezrzecze i Dołuje
            |___Roboty budowlane polagające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Tygrysiej w miejscowości Dołuje
            |___Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mierzyńska -Rolnicza w miejscowości Mierzyn
            |___Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych
            |___Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor II (miejscowości: Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Mierzyn, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica)
            |___Wykaszaniu poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra w roku 2015 - Sektor I (miejscowości: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze)
            |___Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
            |___Wykonanie i montaż piłkochwytu
            |___Wykonanie rozgraniczenia - działka nr 292/1 obręb Mierzyn
            |___Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Dobra
            |___Realizacja zadania polegającego na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych na terenach rekreacyjnych i placach zabaw
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - renowacja dwóch boisk sportowych
            |___Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra
            |___Wykonanie wznowienia granic działek nr 19/2 i 19/49 obręb Mierzyn
            |___Wykonanie operatów szacunkowych Mierzyn - ul Welecka
      |___2014
            |___Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów
            |___Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych
            |___Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2015
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów - dzikie wysypiska i odpady z poboczy dróg
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach
            |___Przegląd i konserwacja syren elektromechanicznych
            |___Wykonanie operatów szacunkowych
            |___Docieplenie stropodachu w trzech boksach dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Wykonanie operatów szacunkowych służebności przesyłu na rzecz Gminy na działce nr 70 w m. Bezrzecze oraz nr 496/13 w m. Wołczkowo.
            |___Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - działki 302/220 i 339 obręb Mierzyn
            |___Zapytanie ofertowe - tablice, ulotki, naklejki
            |___Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - wyposażenie remizy OSP Dobra
            |___Wykonanie 7 operatów szacunkowych - działki nr 1145 - 1151, obręb Dobra
            |___Wykonanie podziału działki nr 793 w Dobrej
            |___Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny służebności na działkach nr 14 i nr 59 obręb Grzepnica, gmina Dobra
            |___Wykonanie operatu szacunkowego działek nr 63/14 i 63/15 położonych w Bezrzeczu przy ulicy Zaściankowej 51 w obrębie 0001 - Bezrzecze z działkami nr 63/7 i 61/2, 64 położonymi w Bezrzeczu
            |___Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 54 położona w Dobrej
            |___Demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest
            |___Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wołczkowo
            |___Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego
            |___Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych
            |___Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków medycznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych
            |___Wycinka trzynastu drzew gatunku topola kanadyjska, z terenu działki drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 306 obręb ewidencyjnym Mierzyn 2
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zestawu do piłki siatkowej i zestawu do piłki koszykowej
            |___Zakup gablot informacyjnych wolnostojących ( zewnętrznych )
            |___Wykonanie i montaż piłkochwytu
            |___Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywiezieniem nieczystości, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacja i naprawa elementów koszy do piłki koszykowej w Gminie Dobra
            |___Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzyn
            |___Rozbiórka i utylizacja dwóch progów zwalnianjących
            |___Zakup gablot informacyjnych wolnostojących (zewnętrznych)
            |___Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, stanowiącej działki nr 107/9 i nr 119/6, położonej w Dobrej
            |___Wykonanie i montaż siedzisk na ławki na terenie boiska sportowego w miejscowości Bezrzecze gm. Dobra
            |___Wykonanie wycinki czternastu drzew gatunku wierzba iwa, z terenu rowu melioracyjnego oznaczonego numerem geodezyjnym 224/2 obręb Dobra
            |___Wykonanie procedury planistycznej zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra
            |___Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych
            |___Wprowadzenie programu ochrony przed szkodnikami poprzez przeprowadzanie skutecznej deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji na terenie oraz w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
      |___ 2013
            |___Wykonanie operatów szacunkowych
            |___Ustalenie przebiegu granic działki nr 316 za działkami nr 325/2 i 325/1
            |___Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej odzieży roboczej i ochronnej
            |___Gmina Dobra zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wycinki drzew
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej artykułów hydrauliczno-metalowych
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej dozowników mydła, dozowników dezynfekcji, pojemników na ręczniki oraz środków higieny
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 500 szt. mikroprocesorów podskórnych dla psów oraz 2 sztuk czytników II
            |___Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
            |___Wykonanie operatów szacunkowych
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej karmy dla zwierząt oraz artykułów higienicznych dla kotów
            |___Zakup i dostarczenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 500 szt. mikroprocesorów podskórnych dla psów oraz 2 sztuk czytników
            |___Wykonanie operatu szacunkowego - działka nr 289/2 obręb Mierzyn
            |___Wykonanie operatów szacunkowych
            |___Kupno znaków drogowych oraz progów zwalniających wraz z montażem zgodnie z projektem organizacji ruchu
            |___Sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
            |___Wykonanie dokumentacji do wystąpienia o decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
            |___Wykonanie operatów szacunkowych 7 mieszkań w Dobrej
            |___Usługa polegajaca na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
            |___Wykonanie pomiarów geodezyjnych na terenie działek 464/1, 464/2, 465/22 465/24 465/25 w Wołczkowie
            |___Zakup materiałów edukacyjnych w ramach projektu pn.: "Nauka-lepsza przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
            |___Zakup sprzętu komputerowego
            |___Zapytanie ofertowe na zakup materiałów edukacyjnych w ramach projektu pn.: "Nauka-lepsza przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
            |___Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości
            |___Zapytanie ofertowe - zakup materiałów edukacyjnych w ramach projektu pn.: "Nauka-lepsza przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
            |___Zapytanie ofertowe - wykonanie wznowienia granic
            |___Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów geodezyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ułożonych wzdłuż ulicy Mierzyńskiej obręb Mierzyn (gmina Dobra) w sąsiedztwie dz. nr 3/1 obręb Przylep oraz 1/83, 1/84, 1/88 obręb Ostoja (gmina Kołbaskowo)
            |___Zapytanie ofertowe -zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie dopuszczalnej prędkości (fotoradar)
            |___Zapytanie ofertowe - na wykonanie operatu szacunkowego
            |___Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego
            |___Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowy ekranów akustycznych na terenie rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie zmiany symbolu użytku
            |___Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania antywirusowego
            |___Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zapytanie ofertowe - wykonanie podziałów nieruchomości - dz. 865/1 obręb Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - wykonanie podziałów nieruchomości
            |___Zapytanie ofertowe - sporządzenie pięciu projektów organizacji ruchu drogowego w Gminie Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - wymiana okien
            |___Kupno znaków drogowych wraz z montażem oraz zmiana miejsc instniejących znaków
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi"
            |___Zapytanie ofertowe - POŚ
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie pomiarów geodezyjnych sieci wodociągowej ułożonej w granicy działek drogowych nr 44/20 i 45/20 w m. Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę materiałów biurowych ( II )
            |___Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów ( II )
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego
            |___Zapytanie ofertowe - Kupno progów zwalnijących wraz z montażem zgodnie z projektem organizacji ruchu
            |___Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę materiałów biurowych
      |___2012
            |___Zapytanie ofertowe - Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie projektu organizacji ruchu w obrębie połączenia osiedla w m. Bezrzecze w którego skład wchodzą ulice Parkowa i Bukszpanowa
            |___Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu elektronicznego ( II )
            |___Zapytanie ofertowe - zapytaniem ofertowym na wykonanie wycinki oraz cięć technicznych, sanitarnych oraz korekcyjnych drzew
            |___Zapytanie ofertowe - zakup sprzetu elektronicznego
            |___Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego - Zaściankowa
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego - działki nr 1/32
            |___Zapytanie ofertowe -wykonanie opinii przez biegłego w zakresie dotyczącym zaburzenia stosunków wodnych
            |___Zapytanie ofertowe - Analiza kosztów funkcjonowania Międzygminnego schroniska dla psów i kotów
            |___Zapytanie ofertowe - Poradnictwo Psychologiczne
            |___Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku położonego w miejscowości Dołuje, gm. Dobra, na działkach nr 45 i 47.
            |___Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Bezrzecze
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
            |___Zapytanie ofertowe na sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwację i malowanie urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwację i naprawę elementów koszy do piłki koszykowej
            |___Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobra
            |___Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
            |___Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Dobra
      |___2011
            |___Zapytanie ofertowe: Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych
            |___Zapytanie ofertowe: Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Zapytanie ofertowe - sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Zapytanie ofertowe - wycinka oraz cięcia techniczne, sanitarne i korekcyjne drzew
            |___Zapytanie ofertowe - Sprzątanie Świata
            |___Zapytanie ofertowe - wywóz kontenerów z odpadami zielonymi
            |___Kupno znaków drogowych wraz z montażem
            |___Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi karczowania terenu działki Nr 45/5 w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2
            |___Sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych.
            |___Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zapytanie ofertowe na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi", która odbędzie się na terenie Gminy Dobra w dniach 2, 9 i 16 kwietnia b.r.
            |___Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych.
            |___Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wywozie nieczystości oraz konserwacji urządzeń na terenie parkingów leśnych i ścieżek leśno - rowerowych
            |___Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości , konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacji i naprawy elementów koszy do piłki koszykowej
      |___2010
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów biurowych
            |___Cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Dobra
            |___Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Wykonanie prac poprawkowych (wykonawstwo zastępcze przy budowie sceny z zadaszeniem w Dobrej przy ul. Sportowej.
            |___Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze Zespołu Szkół Publicznych w Dołujach gmina Dobra do Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym
            |___Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkoły podstawowej w Dobrej do Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Świdwie
            |___Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkół podstawowych w Mierzynie i Rzędzinach do Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
            |___Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci ze szkoły podstawowej w Bezrzeczu gmina Dobra do Zespół Szkół Publicznych  w Radowie Małym
            |___Zapytanie ofertowe - wycinki oraz cięć technicznych, sanitarnych oraz korekcyjnych drzew
            |___Zapytanie ofertowe - podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Sprzątanie Świata"
            |___Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych uzgodnień - Ulica Topolowa oraz Alicji w Mierzynie
            |___Wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych uzgodnień - Droga nr 34/49 w Bezrzeczu
            |___Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra
            |___Wykonanie wycinki oraz cięć technicznych, sanitarnych oraz korekcyjnych drzew
            |___Kupno znaków drogowych wraz z montażem oraz remont uszkodzonych znaków
            |___Kupno znaków drogowych wraz z montażem oraz remont uszkodzonych znaków
            |___Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra
            |___Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
            |___Zakup i dostawa materiałów biurowych
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Zapytanie ofertowe - wycinka drzew
            |___Zakup artykułów higienicznych, środków chemicznych oraz drobnego sprzętu do sprzątania na rok 2010.
            |___Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra
            |___Zapytanie ofertowe na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi"
            |___Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym
            |___Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko
            |___Stolec - zagospodarowanie terenu przy jeziorze
            |___Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wykaszaniu, opróżnianiu koszy wraz z wywozem nieczystości , konserwacji i malowaniu urządzeń zabawowych i drewnianych oraz konserwacji i naprawy elementów koszy do piłki koszykowej na placach zabaw i terenach rekreacyjnych
            |___Modernizacja ujęcia wody dz. nr 140 w m. Buk
            |___Wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu i budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną na dz. nr ewid. 79/6 w m. Stolec
            |___Oferta na zakup komputerów przez Urząd Gminy
            |___Wykonanie prac polegających na sprzątaniu, wywozie nieczystości oraz konserwacji urządzeń na terenie parkingów leśnych i ścieżek leśno - rowerowych.
            |___Zakup kserokopiarki
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej dz. Nr 1 w m. Wołczkowo.
            |___Zakup urządzeń zabawowych do zamontowania na placach zabaw na terenie gminy Dobra
            |___Wykonania procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia zmiany w planie - działka nr 70/8 obręb Dobra
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Sportowej dz. Nr 367 w m. Dobra i dz. nr 24 i 60 w m. Buk.
            |___Zakup stołów betonowych do tenisa stołowego na place zabaw
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (z odwodnieniem) i chodnika z kostki brukowej betonowej i oświetlenia droga dz. nr ewid. 94/2 w Dobrej
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ulic: Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby dz. nr 188/4 m. Kościno oraz ulicy Perkoza dz. nr 220/30 w m. Dołuje.
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnika z kostki brukowej betonowej i odwodnienia przy ul. Słoneczny Sad w miejscowości Dołuje na odcinku od istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku m. Szczecin do posesji nr 6
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (z odwodnieniem) i chodnika z kostki brukowej betonowej ul. Kaczeńcowej w miejscowości Dobra
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej i oświetlenia przy ul. Dębowej w miejscowości Dobra, na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną (z nawiązaniem do chodnika) do końca działki nr ewid. 394/1
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Buk na odcinku od posesji nr 10 (zaprojektowanego chodnika) do skrzyżowania z ul. Sportową (do istniejącego chodnika)
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Buk na odcinku od posesji nr 19 (istniejący chodnik) do końca dz. nr ewid. Dr 156
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Dołuje na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Żubrzej 5 do zaprojektowanego chodnika w Kościnie kończącego się na wysokości dz. nr ewid 190.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Malinowej dz. Nr 480 w m. Wołczkowo.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej dz. Nr 194/1 i 197/6 w m. Wołczkowo.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Siewnej dz. Nr 445 w m. Wołczkowo.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Lisiej dz. Nr 152 w m. Dołuje.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Wąwelnica-Dołuje.
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Czereśniowej dz. Nr 446 w m. Wołczkowo.
      |___2009
            |___Wywóz odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie gminy Dobra
            |___Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie gminy Dobra
            |___Kupno znaków drogowych wraz z montażem
            |___Wykonania oświetlenia ulicznego ul. Drozdowa w m. Bezrzecze
            |___Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej (II postępowanie)
            |___Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dobrej
            |___Zapytanie ofertowe na przewóz i ustawienie kontenerów
            |___Wykonaie dokumentacji technicznej na budowe parkingu przy cmentarzu w Mierzynie
            |___Montaż znaków drogowych
            |___Wykonanie wyceny 15 działek od nr 14/30 do 41/38 oraz od 41/40 do 41/45 położonych w Dobrej
            |___Wycinka i przycinka drzew wraz z frezowaniem pni
            |___Wykonanie projektu organizacji ruchu - działka nr 27/1 obręb Dobra
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej a budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem ul. Radosna dz. nr ewid. 52/1 w m. Mierzyn
            |___Wykonanie wyceny 5 działek nr 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 874/7 położonych w Wołczkowie (niezabudowanych)
            |___Dostawa materiałów biurowych
            |___Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu z ul. Lipowej na dz. nr 874/9
            |___Wykonanie projektów organizacji ruchu
            |___Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk
            |___Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Stolec
            |___Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Łęgi
            |___Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Buk-Łęgi
            |___Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej - Wołczkowo-Dobra
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego działek drogowych nr 6, 7, 74/1 w m. Stolec
            |___Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Miętowa dz. nr 628, 656/270 w m. Bezrzecze
            |___Wykonanie Prac Remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej - Filii w Stolcu
            |___Studium Wykonalności w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie insfrastruktury kulturalnej
            |___Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zebranymi podczas akcji "Dzień Ziemi"
            |___Informatyzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej - filia w Mierzynie
            |___Zakup urzadzeń zabawowych do zamontowania na placach zabaw na terenie gminy Dobra
            |___Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej parkingu dla samochodów osobowych wraz chodnikiem na części działki nr 398 ; 1137 oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodku Kultury w Dobrej
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na izolację fundamentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej
            |___Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku Zespołu Szkół w Dołujach przy ul. Żubrzej 5
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem odcinka ul. Parkowej w Bezrzeczu
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach
            |___Wykonanie projekt organizacji ruchu - Mierzyn ul. Tytusa
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na zamontowanie i podłączenie zegara na chodniku ul. Szczecińskiej dz. Nr ewid. 210/1obręb Dobra
            |___Zakup artykułów higienicznych, środków chemicznych oraz drobnego sprzętu do sprzątania
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Dołujach.
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pięciu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na remont toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej
            |___Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją budynku położonego na działce nr 80/11 obręb Rzędziny
            |___Wykonanie projektu organizacji ruchu Mierzyn, ul. Podmiejska
            |___Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę bunkra na działce 232/2 obręb Mierzyn
            |___Wykonanie projektu - utwardzenie ul. Sosonowej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą oświetlenie i odwodnienie ulicy
            |___Wykonanie projektu - budowa sceny na boisku w Dobrej
            |___Wykonanie wyceny 6 działek nr 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/7 położonych w obrębie Mierzyn 2
            |___Konwojowanie wartości pieniężnych
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne działek drogowych nr 194, 102, 29, 26 w m. Buk.
            |___Zakup kserokopiarki
            |___Utwardzenie ulicy Zgodnej w m. Mierzyn
            |___Wykonanie projektów organizacji ruch
            |___Wykonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - aktualizacja mapy zasadniczej dla działki 257/12 Mierzyn3
            |___Wykonanie projektu - parking na dz. nr 258/2 i 261/2 obręb Mierzyn 3
            |___Wykonanie projektu - Chodnik i oświetlenie ulicy Długiej w Mierzynie
            |___Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Magnolii w Wołczkowie
            |___Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Zimowej w Wołczkowie
            |___Wykonanie projektu - Utwardzenie ulicy Letniej w Wołczkowie
            |___Wznowienie granic gminnej działki drogowej Nr 38/3 obręb Dobra, gmina Dobra
            |___Przestawienie ogrodzenia na granicy działki nr 297/1 przyległej do działki nr 297/2 w Mierzynie
            |___Wykonanie wyceny działek nr 7/72, 7/79 obręb Kościno
            |___Wykonanie wyceny 2 mieszkań - Stolec 9
            |___Wykonanie wyceny działek od nr 1140 do nr 1151 położonych w Dobrej
            |___Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka nr 11/6 obręb Grzepnica
            |___Wykonanie projektu - Budynek Hydroworni pod obecne i przyszłościowe zaopatrzenie na wodę na działce nr 185/1 obręb Dołuje
            |___Wykonanie projektu - dwukomorowy zbiornik retencyjny o objętości V=400 m3 - działka 1/3 obręb Skarbimierzyce
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Brzozowa dz. nr 330, 207/18, 207/19 w m. Mierzyn 3
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Parkowa dz. nr 71 oraz ul. Bukszpanowa dz. nr 656/270, 628, 45 w m. Bezrzecze
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Stokrotki dz. nr 70/14 w m. Dobra
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Makowa dz. nr 186/99 i 186/30 w m. Dołuje
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Kaczeńcowa dz. nr 781 w m. Dobra
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Jodłowej dz. nr 390/1 w m. Dobra
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Drozdowa dz. nr 16 w m. Bezrzecze.
            |___Wykonanie projektu - oświetlenie uliczne ul. Bławatkowa dz. nr 186/72 i 696 w m. Dołuje
            |___Wykonanie projektu - przejście na drugą stronę jezdni i chodnik - część działki nr 66 obręb Stolec
            |___Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazdy i miejsca postojowe na terenie działki nr 220 obręb Dobra
            |___Wykonanie projektu - kontynuacja chodnika + wjazd i miejsca postojowe na terenie działki nr 29 obręb Buk
            |___Wykonaniem całej procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia zmiany w planie - działka nr 67/3 obręb Mierzyn 2
            |___Wykonanie projektu parkingu na terenie działki 29/1 obręb Dobra
      |___2008
            |___Montaż słupów i tablic z nazwą ulicy na terenie Gminy Dobra oraz ich naprawa
            |___Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg dla inwestycji polegającej na budowie dróg - wykonanie projektu budowlanego dla budowy dróg
            |___Wykonanie podziału działki nr 254/16
            |___Wykonanie podziału działek nr 874/2 w Wołczkowie i nr 41/28 w dobrej
            |___Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dotyczy m. Mierzyn
            |___Wykonanie podziału działki nr 66 w Mierzynie
            |___Wykonanie wyceny działek nr 107/9, 119/6 położonych w obrębie Dobra
            |___Wykonanie podziału działki nr 335 na przyłączenie do działki 342 i 328 położonej w Dobrej
            |___ZAPYTANIE O WYCENĘ DZIAŁKI NR 1512 POŁOŻONEJ W DOBREJ
            |___Montaż słupów i tablic z nazwą ulicy na terenie Gminy Dobra oraz ich naprawa
|___Usługi społeczne
      |___Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Gminy Dobra oraz obsługi prawnej w zakresie zwrotu podatku VAT
|___Plany zamówień
      |___Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
|___Przetargi - działki
      |___2017
            |___II rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek nr 1147 oraz nr 1149 położonych w Dobrej
            |___I rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek nr: 1147, 1148, 1149
            |___Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1150, 1151
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędziny, gm Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
      |___2016
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędziny, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1150, 1151
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1147, 1148, 1149
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1147, 1148, 1149
            |___I rokowania ograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr: 289/2
            |___Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/2
            |___Wykaz nieruchomości składających się z działek od nr 1147 do nr 1151 położonych w Dobrej oraz działki nr 157/2 położonej w Rzędzinach
            |___Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/2
            |___Wykaz nieruchomości o nr 289/2 położonej w Mierzynie 3, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
      |___2015
            |___Drugie rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym - nr 157/2 miejscowość Buk
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1147 i nr 1148
            |___Rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym - działki nr 1145 i nr 1146, miejscowość Dobra
            |___Rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym - działka nr 157/2, miejscowość Buk
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1145 i nr 1146
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
      |___2014
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
            |___Wykaz nieruchomości o nr 668/2 położonej w Dołujach, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1145 i n 1146
            |___Wykaz nieruchomości położonej w Buku przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 157/2
            |___I rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 289/2 obręb Mierzyn
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/2
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra - działki nr 107/9 i nr 119/6
            |___Nieruchomości składające się z działek nr 1079/ i nr 119/6, położne w Dobrej przeznczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289/2
      |___2013
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/42
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędziny, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dołuje, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/1
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dołuje, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/1
      |___2012
            |___PRZETARGI
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 107/9 i nr 119/6
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędziny, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1150 i 1151
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra - działki nr 107/9 i nr 119/6
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dołuje, gm. Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/42
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Grzepnica, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/9
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1150 i 1151
            |___WYKAZY
                  |___Wykaz nieruchomości o nr 161/1 położonej w Dołujach przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości o nr 149 położonej w Dołujach przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 157/2 położonej w Rzędzinach przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 157/2 położonej w Buku przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 161/1 położonej w Dołujach przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 107/9, 119/6 położonych w Dobrej przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 66/42 położonej w Bezrzeczu przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 1150 i 1151 położonych w Dobrej przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Wykaz nieruchomości nr 11/9 położonej w Grzepnicy przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                  |___Informacja o wywieszeniu wykazu działki nr 149 położonej w Dołujach, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
            |___ROKOWANIA
                  |___Pierwsze rokowania - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej sie z działek 107/9 i 119/6 w Dobrej
                  |___Pierwsze rokowania - sprzedaż niezabudowanych działek nr 1150 i 1151 położonych w obrębie Dobra
      |___2011
            |___I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 66/3 w Mierzynie
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 66/3, 66/7
            |___II Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 874/7 w Wołczkowie
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedarz nieruchomości - działki 66/3, 66/7 obręb Mierzyn
            |___I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanej działki nr 874/7 w Wołczkowie
            |___I Rokowania na sprzedaż na własność niezabudowanych działek: 66/1 i 66/4 w Mierzynie
            |___Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra w ewidencji gruntów jako działki 107/9 i 119/6.
            |___Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138, 1139, 1140
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, 66/4
            |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jakodziałka nr 874/7
            |___Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 2, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, 66/4
      |___2010
            |___Informacje, wykazy
            |___Działki niezabudowane
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/7
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 66/2, 66/3, 66/6
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra - działki nr 107/9, 119/6 o powierzchni 0,4500 ha
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działkanr 379/3
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 66/2, 66/3
                  |___Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/5, 874/6
                  |___Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/4
                  |___Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/4
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/5, 874/6
      |___2009
            |___Informacje, wykazy
            |___Działki niezabudowane
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/5, 874/6
                  |___Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/4
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 874/3, 874/4
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 66/1, 66/2
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, 66/2
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1148, 1149
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1150, 1151
      |___2008
            |___Działki niezabudowane
                  |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Dobra, gm Dobra działki nr 107/9, 119/6 o powierzchni 0,4500 ha
                  |___przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 195/13
                  |___drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 379/3
            |___Informacje, wykazy
      |___2007
            |___Działki zabudowane
                  |___przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stolec gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/31 o powierzchni 0,9344 ha zapisanej w KW 12082
                  |___przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wołczkowo gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/1 o powierzchni 0,0144 ha, na którą brak jest księgi wieczystej
|___Wynajem pomieszczeń
      |___2015
            |___Najem pomieszczenia przeznaczonego pod działalność usługową, znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra
            |___Najem pomieszczenia przeznaczonego na usługi fryzjerskie
            |___Najem pomieszczenia piwnicznego nr 9 znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra
      |___2014
            |___Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra
      |___2013
            |___Zapytanie ofertowe - wynajęcie pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27
      |___2012
            |___Zapytanie ofertowe - Wynajęcie pomieszczenia usługowego na Terenie Sportowo - Rekreacyjnym w Mierzynie przy ul. Nasiennej 20
Zatrudnienie
|___Nabór
      |___2017
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej
      |___2016
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji dodatków mieszkaniowych oraz obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczenia rodzinnego w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Spolecznej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej.
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. relaizacji świadczenia wychowawczego w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Nabór wolne stanowisko urzędnicze Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej
      |___2015
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informatycznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach - Strażnik Gminny
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji (II)
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji
            |___Nabór na wolne stanowisko - KASJER - w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
      |___2014
            |___NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA - STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH
            |___Nabór na wolne stanowisko - KASJER - w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Zespole ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dobra
      |___2013
            |___Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości budżetowej w urzędzie Gminy Dobra
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - ODWOŁANY
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - ODWOŁANY
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i adopcji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i adopcji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko - Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Gminy Dobra
            |___ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej II
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej
      |___2012
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Kryzysowego
      |___2011
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. komunalnych (drogi)
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
            |___Nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. komunalnych (drogi)
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych (drogi)
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor Wewnętrzny
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista trener
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w miejscowości Bezrzecze
      |___2010
            |___Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze - Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego w miejscowości Bezrzecze
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. windykacji należności budżetowych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w ramach realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - III
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w ramach realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - II nabór
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w ramach realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole"
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Gminny
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Zespole Szkół w Dołujach
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Komunalnych - Drogi
      |___2009
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędniczne - Strażnik Gminny III
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie - samodzielny referent
            |___Młodszy Instruktor - Klub w Skarbimierzycach
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Gminny II
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej - kasjer
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu - samodzielny referent
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i windykacji należności budżetowych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Gminny
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska II
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. Ochrony Środowiska
            |___Nabór na wolne stanowisko: główny specjalista
      |___2008
            |___Nabór na wolne stanowisko - Specjalista - szkolny doradca zawodowy w miejscowości Rzędziny
            |___Nabór na wolne stanowisko - Starszy specjalista - wychowawca w świetlicy środowiskowej
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor Wewnętrzny
            |___Nabór na wolne stanowisko: stanowisko ds. komunalnych - drogi
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - szkolny doradca zawodowy
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Dołujach
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - szkolny doradca zawodowy
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w miejscowości Skarbimierzyce
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w miejscowości Rzędziny
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - szkolny doradca zawodowy
            |___Nabór na wolne stanowisko: Referent - Pracownik Wioski Internetowej
            |___Nabór na wolne stanowisko: Referent - zatrudnienie w PSP w Mierzynie 1/2 etatu
            |___Nabór na wolne stanowisko: Specjalista - nauczyciel wychowania przedszkolnego
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. egzekucji podatkowej
            |___Ogłoszenie - Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
            |___Nabór - Świetlica Środowiskowa w miejscowościach Rzędziny i Łęgi
            |___Nabór na wolne stanowisko w Bibliotece w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko w Klubie w Dołujach
            |___OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. OC rolników i wieczystego użytkowania
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych
            |___Nabór na wolne stanowisko - Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
            |___Nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej - INFORMATYK
      |___2007
            |___Nabór na wolne stanowisko: młodszy referent - Świetlica Środowiskowa w miejscowościach Rzędziny oraz Łęgi
            |___Nabór na wolne stanowisko urzęednicze ds. Warunków Technicznych (woda - kanalizacja)
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Warunków Technicznych (woda - kanalizacja)
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
            |___Nabór - Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej w Rzędzinach
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Mierzynie
            |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ds. komunalnych i inwestycji
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i budżetu
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. warunków zabudowy
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji
            |___Nabór na wolne stanowisko - księgowy, w GOK w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
            |___Nabór na wolne stanowisko - księgowy, w GOK w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko ds. działalności kulturalnej – młodszy instruktor, w Klubie w Buku
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej - inspektor ds. kadr i płac
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Zespole do spraw gospodarki komunalnej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. turystyki i rekreacji
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. funduszy unii Europejskiej
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach
            |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z prowadzeniem kadr OPS
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie
      |___2006
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej
            |___Nabór na wolne stanowisko - Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach
|___Oferty zatrudnienia bez naboru
      |___Oferty 2017
            |___Konkurs ofert pracy na stanowisko Robotnik gospodarczy na Terenie Gminy Dobra
            |___Oferta zatrudnienia na stanowisko robotnicze i obsługi: Kierowca samochodu osobowego w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Oferta zatrudnienia na stanowisko robotnicze i obsługi: Robotnik gospodarczy na terenie Gminy Dobra
            |___ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY ZLECENIE - Teren rekreacyjny "Różanka" w miejscowości Buk
            |___Oferta zatrudnienia na stanowisko robotnicze na Terenie rekreacyjnym w Mierzynie "MIERZYNIANKA"
      |___Oferty 2016
            |___Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Zespole Finansowym w Urzędzie Gminy Dobra
            |___Oferta zatrudnienia na wolne stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
      |___Oferty 2015
            |___Oferta zatrudnienia na wolne stanowisko Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. kancelaryjnych w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
            |___OFERTA ZATRUDNIENIA - NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w PSP w Bezrzeczu
            |___Pomoc administracyjna - Animator sportu na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7
            |___Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
            |___Oferta pracy na stanowisko Pomoc Administratcyjna - Wychowawca w Świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi
            |___Oferta pracy na stanowisko ds. Ochrony Środowiska - Zastępstwo pracownika
      |___Oferty 2014
            |___Pomoc Administracyjna - wychowawca w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach II
            |___Oferta zatrudnienia - Sprzątaczka Zespół Szkół w Dołujach
            |___Oferta zatrudnienia - Młodszy Opiekun Zwierząt
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego na czas zastępstwa
            |___Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30
            |___Pomoc Administracyjna - wychowawca w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (II)
            |___Oferta zatrudnienia - Wychowawca w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie (II)
            |___Oferta zatrudnienia - wychowawca świetlicy
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
            |___Pomoc Administracyjna - wychowawca w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
            |___Oferta zatrudnienia - Wychowawca w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie (2 ETATY)
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
            |___Oferta zatrudnienia - wychowawca świetlicy
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel wychowania przedszkolnego
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel języka polskiego
            |___Oferta zatrudnienia - nauczyciel języka angielskiego
            |___Oferta zatrudnienia - Woźny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
            |___Oferta pracy - pomoc administracyjna w Zespole Organizacyjnym
            |___Oferta pracy - sprzątaczka boisko sportowe w Mierzynie
            |___Oferta pracy - Sprzątaczka w ZS Dołuje
            |___Oferta pracy: Robotnik gospodarczy na boisku sportowym w Mierzynie
            |___Oferta pracy - Robotnik gospodarczy - boisko w Dobrej
            |___Oferta pracy na stanowisko Woźnego
      |___Oferty 2013
            |___Młodszy Opieku Zwierząt (III)
            |___Młodszy Opiekun Zwierząt (II)
            |___Asystent rodziny dla potrzeb realizacji projektu "GPS dla rodziny"
            |___Młodszy Opiekun Zwierząt
            |___Opiekun Zwierząt
            |___Lekarz Weterynarii - Kierownik Gabinetu
            |___ Lekarz Weterynarii
            |___Zastępstwo pracownika - stanowisko ds. egzekucji podatków
            |___Pomoc Administracyjna - Wychowawca w świetlicy środowiskowej w Rzędzinach
            |___Pomoc Administracyjna - Wychowawca w świetlicy środowiskowej w Dobrej
            |___Asystent rodziny
      |___Oferty 2011
            |___Oferta - Pomoc Administracyjna - wychowawca w świetlicy środowiskowej w miejscowości Mierzyn
            |___Oferta - Pomoc Administracyjna - wychowawca w świetlicy środowiskowej w miejscowości Dołuje
      |___Oferty 2010
            |___Oferta II: Instruktor Tańca - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Oferta II: Instruktor Gimnastyki - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Psycholog / Pedagog - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Instruktor Tańca - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Nauczyciel Języka Angielskiego - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Instruktor Rytmiki - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Logopeda - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Instruktor Gimnastyki - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Pomoc administracyjna - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w miejscowości Bezrzecze - POKL/1/9.1.1/15/10 - Dobry Przedszkolak
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - PSYCHOLOG/PEDAGOG
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - LOGOPEDA
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10 pn.: "Dobre przedszkole" - INSTRUKTOR GIMNASTYKI
            |___Oferta zatrudnienia na potrzeby realizacji projektu POKL.09.01.0132-009/10pn.: "Dobre przedszkole" - INSTRUKTOR RYTMIKI
            |___Praca w charakterze sprzątaczki w świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica
            |___Stanowisko: Pomoc Administracyjna - wychowawca w świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica
            |___Stanowisko: Pomoc Administracyjna - wychowawca w świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi
            |___Stanowisko: pracownik socjalny w OPS Dobra
            |___Stanowisko ds. działalności kulturalnej - instruktor plastyki GOK Dobra
      |___Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dołujach
      |___Sprzątaczka - Klub w Skarbimierzycach
      |___Sprzątaczka - Klub w Skarbimierzycach - Umowa zlecenia
      |___Młodszy Instruktor - Klub w Skarbimierzycach - Umowa zlecenia
      |___Pomoc Administracyjna - wychowawca w świetlicy środowiskowej
      |___Oferta zatrudnienia: Pomoc administracyjna - TRENER
      |___Oferta zatrudnienia: Instruktor gimnastyki - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.1/28/08 pn. "Jak dobrze być przedszkolakiem" alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Dobra - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: PSYCHOLOG/PEDAGOG - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.1/28/08 pn. "Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Dobra" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: INSTRUKTOR ZAJĘĆ TANECZNYCH - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: INSTRUKTOR ZAJĘĆ KARATE - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIEL ZAJĘĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIELA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIELA ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę ? program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: PSYCHOLOG - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: PEDAGOG - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: LOGOPEDA - na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. "Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Oferta zatrudnienia: Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Pomoc Administracyjna - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w Mierzynie
      |___Oferta zatrudnienia: Logopeda, Psycholog, Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Instruktor rytmiki
      |___Oferta zatrudnienia: Pomoc Administracyjna - Pomoc Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego
|___Konkursy na dyrektorów
      |___2017
            |___Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
            |___Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach
Ochrona Środowiska
|___Gospodarka odpadami i ściekami
      |___Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - aktualne
      |___Wykaz podmiotów zbierajacych na terenie Gminy Dobra zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny
      |___WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY DOBRA - aktualne
      |___Wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra
      |___Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości orazopróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
      |___Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra
      |___Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra
      |___Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub/i zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobra
|___Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
|___Plany / Programy
      |___Program Ochrony Środowiska
      |___Plan Gospodarki Odpadami
      |___Program Usuwania Azbestu
      |___Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku
      |___Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
|___Decyzje Środowiskowe
      |___2017
            |___Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji piwa przez BROWAR BARNIM przy ul. Makowej 11A w Dołujach, dz. nr 186/28
            |___Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą, w m. Kościno, gm. Dobra
      |___2016
            |___Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej przy ul. Granicznej w Dobrej na dz. nr 40, obręb 0003 Dobra
            |___Budowa 19 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, położonych w Łęgach na terenie działek nr: 336, 337, 338, 340, 341, 344, 345, gm. Dobra
            |___Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z wyposażeniem hali w urządzenia techniczno-technologiczne do produkcji transformatorów i ich impregnacji wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi na działce nr ewid. 385/14 obręb 003 Dobra w Dobrej przy ul. Migdałowej
            |___Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej przy ul. Granicznej w Dobrej na dz. nr 40, obręb 003 Gm. Dobra
            |___Rozwój działalności przedsiębiorstwa MABO Sp. z o.o. w Mierzynie poprzez budowę hal przemysłowych, zakup nowoczesnych sterowanych komputerowo maszyn CNC, urządzeń do hartowania i cynkowania, maszyn do produkcji napinacza sieci trakcyjnej, oprogramowania komputerowego do projektowania, systemu informatycznego do wspomagania zarządzania zasobami w firmach produkcyjnych ERP oraz sprzętu informatycznego - w celu ulepszenia dotychczas stosowanej technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnego asortymentu wyrobów metalowych oraz rozbudowa instalacji do cynkowania ogniowego
            |___Przebudowa drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku Dobra-Grzepnica od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910Z Grzepnica-Płochocin zlokalizowanego na odcinku Dobra-Grzepnica, na działkach nr 215/1, 272 obręb Dobra oraz 39, 144/1, 40/1, 34, 53 obręb Grzepnica
            |___Rozbudowa hali magazynowej zakładu DGS Poland Sp. z o.o. wraz z częścią biurową, zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, sieciami technicznymi uzbrojenia terenu, ciągami komunikacyjnymi, placami manewrowymi, parkingami i zbiornikiem wodnym dla celów ppoż. oraz przebudową istniejącej hali w zakresie koniecznym do planowanej rozbudowy
            |___ Wzrost znaczenia energetyki słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Dobra poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bezrzecze
            |___Rozwój działalności firmy SOLE 2 Sp. z o.o. Sp.K. poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bezrzecze, gmina Dobra
            |___Zespół studni głębinowych nr 1A, 2A, 4 dla ujęcia wody w miejscowości Skarbimierzyce, zlokalizowanego na działkach 1/3, 1/20 w Skarbimierzycach, gm. Dobra
            |___Wprowadzenie nowej generacji produktów serii ESC 458 do konserwacji wody chłodzącej i kotłowej przez przedsiębiorstwo ESC GLOBAL Sp. z.o.o.
      |___2015
            |___Budowa studni głębinowej na terenie działki 9/34 w miejscowości Skarbimierzyce, gmina Dobra.
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS Nowa wzdłuż ulic: Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia
            |___Posadowienie i użytkowanie komory (kabiny) lakierniczej zlokalizowanej w miejscowości Wołczkowo, przy ul. Malinowej 37, dz. nr 522/1
            |___Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na działce nr ewid. 140 w miejscowości Buk, w gminie Dobra Szczecińska
            |___Rozbudowa istniejącego zakładu firmy TENZI Sp. z o.o. o część produkcyjną wraz z przebudową zagospodarowania terenu, istniejącego układu drogowego oraz zewnętrznych instalacji zasilających
            |___Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 5/1 w Dołujach, gmina Dobra
            |___Przebudowa pasa drogowego ulic Długiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina Dobra, powiat Police
      |___2014
            |___Budowa zespołu 15 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą dz. nr 9/52, 9/53, 9/54, 9/34 w Skarbimierzycach, gmina Dobra
            |___Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę magazynowo-produkcyjną z wyposażeniem hali w kabiny malarskie na terenie dz. nr 273/15 obręb 2 Mierzyn, realizowanego przez "MABO" Adolf Bogacki w Mierzynie, ul. Spółdzielców 8a
            |___Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w tym uruchomienie instalacji odzysku odpadów opakowaniowych metodą R11, na terenie działek 273/27 i 273/34
            |___Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wielolokalowa wraz z usługami nieuciążliwymi służącymi obsłudze osiedla, niezbędną infrastrukturą techniczną, dojściami, dojazdami, zjazdem na działkę drogową nr 138 oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 28/8, obręb Bezrzecze, gmina Dobra
            |___Budowa stacji paliw w Lubieszynie, gm. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz. Nr 884/41, 884/36 część działki nr 884/40
            |___Budowa zakładu produkcyjno-usługowego wraz z niezbędna infrastrukturą w Skarbimierzycach, gm. Dobra
            |___Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa (Lubieszyn) - Szczecin
      |___2013
            |___Nowy katalog: Budowa Zakładu TMRubber w Dobrej dz. 385/10
            |___Budowa trzynastu budynków mieszkalnych, wolnostojących, jednorodzinnych z garażami na terenie działek nr 857/55, 857/56, 857/57, 857/58, 857/59, 857/60, 857/61, 857/62, 857/64, 857/65, 857/66, 857/67, 857/68 obręb Grzepnica, gm. Dobra
            |___Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 191/2, obręb Łęgi, gm. Dobra
            |___Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz sieci technicznych uzbrojenia terenu, budynku portierni, zbiornika wodnego dla celów p.poż., budynku technicznego, ekranów akustycznych, ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych i parkingów na terenie działek nr 389 obr. Mierzyn i działki 31 obr. Skarbimierzyce gm. Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron i społeczeństwa o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron o wydanym postanowieniu z art. 10 kpa
                  |___Obwieszczenie do stron o wszczęciu postępowania
            |___Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanych przy ul. Zeusa w Mierzynie, gm. Dobra
                  |___Obwieszczenie do społeczeństwa o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją
                  |___Powtórna ocena o oddziaływaniu przedsięwzięcia - zmiany do raportu
                  |___Obwieszczenie do społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
                  |___Obwieszczenie do stron o wystąpieniu o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
                  |___Obwieszczenie do stron o postanowieniu Wójta Gminy Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron o wszczęciu postępowania
            |___Budowa dróg gminnych w m. Dobra. Drogi gminne ulice Stokrotki, Jodłowa, Platanowa, Cyprysowa, Sekwojowa, Oliwkowa, Bukowa, Na Stoku
            |___Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kościno, gm. Dobra
            |___Budowa 12 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 58/3, 58/6, 14 i 59 obręb Grzepnica, gmina Dobra
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej położonych przy ul. Ogrodowej w Wołczkowie
            |___Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz sieci technicznych uzbrojenia terenu, budynku portierni, zbiornika wodnego dla celów p.poż., budynku technicznego, ekranów akustycznych, ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych i parkingów na terenie działek nr 389 obr. Mierzyn i działki 31 obr. Sakrbimierzyce gm. Dobra
      |___2012
            |___Uruchomienie instalacji do odzysku odpadów metodą R15, czyli przetwarzania odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
            |___Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina
            |___Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kościno, gm. Dobra
            |___Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w m. Dobra
            |___Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach w celu rozwoju produkcji wkładów kominkowych i uruchomieniu produkcji stalowych pieców wolnostojących przez Arysto Michał Piegat Stelios Alewras Sp. J. w Sławoszewie, ul. Złota 1
            |___Budowa dróg wewnętrznych dla potrzeb infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu działek pod osiedle domów jednorodzinnych; dz. nr 930/1-930/68 obręb Bezrzecze, gm. Dobra
            |___Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi
            |___Budowa stacji obsługi i kontroli pojazdów osobowych, dostawczych i TIR z częścią biurowo-socjalną na działce oznaczonej nr 2/11, ul. Słoneczny Sad, 72-002 Dołuje, obręb Dołuje, gmina Dobra
            |___Budowa hali magazynowej w Mierzynie, ul. Lubieszyńska 59, gm. Dobra, dz.nr 389
      |___2010/2011
            |___Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kościno, gm. Dobra
                  |___Obwieszczenie do Stron o wydany postanowieniu Wójta Gminy
                  |___Obwieszczenie RDOŚ
                  |___Obwieszczenie do stron o wszczęciu postępowania
            |___Rozbudowa istniejącego Zakładu Noratel Sp. z o.o.
            |___Budowa drogi Krajowej nr 10 na odcinku granica państwa (Lubieszyn)-Szczecin
            |___Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina
            |___Budowa Centrum Handlowo-Usługowego "Aleja Słońca" w miejscowości Mierzyn, gm. Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron o wydanej decyzji
                  |___Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron V
                  |___Obwieszczenie RDOŚ
                  |___Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron
            |___Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy ul. Sportowej 10, na terenie działki nr 308/4 w Dobrej Szczecińskiej
                  |___Obwieszczenie do stron
            |___Przebudowa ulicy Radosnej w Mierzynie
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie - powiadomienie stron
            |___Przebudowa i rozbudowa w układzie poziomym budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek warsztatowy ul. Welecka 2, na działce nr 272/42,obręb Mierzyn 2, gm. Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron VI
                  |___Powiadomienie o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron V
                  |___Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron I
            |___Dywersyfikacja działalności "MABO Adolf Bogacki" poprzez budowę innowacyjnego centrum pielęgnacji pojazdów zlokalizowanego w miejscowości Mierzyn, ul. Welecka 2, na działce nr 272/42, gm. Dobra
                  |___Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron V
                  |___Obwieszczenie do sron IV
                  |___Obwieszczenie do sron III
                  |___Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron I
            |___Zmiana procesów produkcyjnych w firmie SKRAW-MET-I, w ramach której zaplanowano zakup środków trwałych oraz ich montaż na terenie hali produkcyjnej należącej do firmy SKRAW-MET-I
            |___Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjno-usługowo-magazynowe ośrodka innowacyjno - wdrożeniowego wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Sławoszewie przy ul. Złotej 2, działka 62 obręb Sławoszewo
            |___Budowa drogi i chodnika z kostki betonowej - ulica Kaczeńcowa w miejscowości Dobra, zlokalizowanej na działkach nr 216/3, 781, 798, 224/2 obręb Dobra
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni "Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron I
                  |___Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
            |___Przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Sosnowej w m. Bezrzecze, gmina Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Zawiadomienie do stron
                  |___Obwieszczenie do stron I
                  |___Powiadomienie stron
            |___Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee - Łęgi
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
      |___2009
            |___Budowa dróg łączących ul. Dereszową, ul. Róży Wiatrów położonych w Dobrej oraz ul. Zielonej położonej w Wołczkowie
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do storn III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Zimowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra
                  |___Obwieszczenie do stron
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni "Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Budowie drogi publicznej 01 DG pomiędzy ul. Welecką i Nasienną wraz z kanalizacją deszczową i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w Mierzynie
                  |___Obwieszczenie do stron - sprostowanie
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika Zb14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie
                  |___Obwieszczenie o wydanej decyzji
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Przebudowa ulicy Radosnej w Mierzynie
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee
                  |___Obiweszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron I
            |___Przebudowa drogi gminnej - ul. Magnolii w Wołczkowie
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron - wszczęcie postępowania
            |___Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy
            |___Budowa kanału kanalizacji deszczowej wraz z kanałami bocznymi i przykanalikami z wpustami deszczowymi w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Nasiennej i ul. Topolowej w miejscowosci Mierzyn.
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron.
            |___Przebudowa dróg gminnych w Bezrzeczu - ulica Drozdowa i Starowiejska.
                  |___Obwieszczenie V do stron
                  |___Obwieszczenie IV do stron
                  |___Obwieszczenie III do stron
                  |___Obwieszczenie II do stron
                        |___Postanowienie Wójta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko.
                  |___Obwieszczenie do stron.
            |___Przebudowa drogi gminnej - ul. Poziomkowej w Dobrej.
                  |___Obwieszczenie V do stron
                  |___Obwieszczenie IV do stron
                  |___Obwieszczenie III do stron
                  |___Obwieszczenie II do stron
                        |___Postanowienie Wójta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko.
                  |___Obwieszczenie do stron.
            |___Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie -Osiedle pod Lipami.
                  |___Obwieszczenie V do stron
                  |___Obwieszczenie IV do stron
                  |___Obwieszczenie III do stron
                  |___Obwieszczenie II do stron.
                        |___Postanowienie Wójta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko.
                  |___Obwieszczenie do stron.
            |___Przebudowa dróg gminnych w Dołujach- ul. Bławatkowej, Makowej, Rumiankowej, Krokusowej, Wrzosowej, Irysowej.
                  |___Obwieszczenie V do stron
                  |___Obwieszczenie IV do stron
                  |___Obwieszczenie III do stron
                  |___Obwieszczenie II do stron.
                        |___Postanowienie Wójta o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko.
                  |___Obwieszczenie do stron.
            |___Budowa domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą w Łęgach.
            |___Budowa warsztatu naprawy samochodów w Dobrej.
            |___Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie.
                  |___Obwieszczenie do stron IV
                  |___Obwieszczenie do stron III
                  |___Obwieszczenie do stron II
                  |___Obwieszczenie do stron I
      |___2008
            |___Budowa domu jednorodzinnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego z garażem wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 51/4 oraz 51/17 w miejscowości Łęgi, gmina Dobra.
            |___Budowa domu jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym oraz przyłączy infrastruktury technicznej na terenie działki 66/7 w Grzepnicy
            |___Budowa rekreacyjnego oczka wodnego na terenie działki nr 56/2 i 129, położonego w Łęgach, gm. Dobra
            |___Ułożenie linii kablowej od istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 KV do projektowanej stacji transformatorowej typu kontenerowej. Ułożenie linii kablowej od projektowanej stacji transformatorowej do projektowanych złącz kablowych usytuowanych w pasie drogowym w Łęgach na działkach nr 364, 318, 348, 7/8, 7/23, 81 w gminie Dobra
                  |___Informacja o wydanej decyzji środowiskowej
            |___Przebudowa drogi gminnej - ul. Sasankowej na terenie działki nr 422/5 dr położonej w obrębie geodezyjnym Dobra, gmina Dobra
            |___Przebudowa ul. Piaskowej w Wołczkowie na terenie działek nr 13, 17, gmina Dobra
            |___Przebudowa drogi gminnej Skarbimierzyce-Redlica, gmina Dobra
            |___budowie warsztatu naprawy samochodów - blacharni i lakierni wraz z niezbędną infrastrukturą drogowo-instalacyjną ( przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i elektrycznej oraz budową własnego ujęcia wody - studni o głębokości do 30 m i wydajności poniżej 5m3 na dobę) na terenie działek 385/22 i 385/23 w Dobrej.
            |___Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dobrej, na terenie działek nr 286 i 1025, gmina Dobra
            |___Przebudowa ul. Zgodnej w Mierzynie, na terenie dz. nr 308, gmina Dobra
            |___Utylizacja styropianu poprzez powtórną regranulację oczyszczonych odpadów przekazanych od innych podmiotów i osób fizycznych na terenie działki 273/5 w Mierzynie, gmina Dobra
            |___Budowa domu jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym i dobudowanym garażem na terenie działki 51/10 w miejscowości Łęgi
      |___2007
|___Warunki zabudowy
      |___Warunki zabudowy
            |___Rok 2016
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013
            |___Rok 2012
                  |___budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz przydomowej oczyszczalni ścieków i studni wierconej na działce nr 40/20 w miejscowości Sławoszewo, Gmina Dobra
            |___Rok 2011
                  |___Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa parkingu wielopoziomowego dla samochodów
      |___Lokalizacja inwestycji celu publicznego
      |___Informacje, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
            |___2016
            |___2014
            |___2011
            |___2010
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra
      |___Uchwała Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z 30 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra"
|___Zmiany w Studium
      |___2017
      |___2016
      |___2015
            |___Uchwała Nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra
      |___2012
|___Plany miejscowe/zamiany w Planach
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
            |___Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo
            |___Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla terenu położonego w obrębie Mierzyn 2
            |___OBWIESZCZENIE - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Bezrzecze
            |___Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla terenu położonego w obrębie Dobra-działka nr 1024/146
            |___Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej
            |___Przystąpienie do sporzadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrebie Mierzyn 2 - działka nr 113/126
            |___Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla terenu położonego w obrębie Bezrzecze - działka nr 656/230
            |___Przystąpienie do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra - działka nr 1024/146
      |___2012
            |___Sporządzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze - działka nr 656/230
            |___Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obręb Bezrzecze
            |___Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - obręb Dobra
            |___Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Bezrzecze, rejon ul. Szkolnej
|___Warunki zabudowy
      |___2017
            |___Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 302/78, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 877/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV - na działkach nr: 42, 57, 116, 126/3, 127; zabudowę 24 złącz kablowych na terenie działki nr 57, zabudowę 3 złącz kablowych na terenie działki nr 42, zabudowę 3 złącz kablowych na terenie działki nr 127, położonych w obrębie Wąwelnica
            |___Budowa stacji bazowej T-MOBILE Polska S.A. nr 42947
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, oraz złącza kablowego SN i złącza kablowego nN - na działkach nr: 249, 373, 385, 398/1, 402/1, 590/1, położonych w rejonie ulic: Lipowej, Ogrodowej i Morelowej w Wołczkowie - w celu poprawy pewności i jakości zasilania odbiorców energii elektrycznej
            |___Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 68/16 i 215/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 589, 627, 499, położonych w rejonie ul. Kalinowej w Wołczkowie
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 339, 468, położonych w rejonie ul. Wędrownej w Mierzynie
            |___Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem brzegowym na terenie działek 25, 12/3, 12/4, 244 w Kościnie
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 880/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE i dn90PE na terenie działki nr: 331, położonej w ciągu ulicy Czeremchowej w Mierzynie
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 319, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 877/16, położonej w rejonie ul. Lipowej w Wołczkowie
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE i dn40PE na terenie działek nr: 487, 659, 311, położonych w rejonie ul. Tytusa w Mierzynie
            |___Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 42947 na terenie działki nr: 27/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE i dn40PE na terenie działek nr: 227 i 7/18 położonych w rejonie ulicy Kruka i Kormorana w Kościnie
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 3/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącz kablowych 0,4 kV - na działkach nr: 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 898/13, 898/15, 901, położonych w Bezrzeczu, w celu zasilenia w energię elektryczną pompowni ścieków sanitarnych
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE na terenie działek nr: 66/10, 42, 37/17, położonych w rejonie ul. Bursztynowej w Sławoszewie
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr 725 położonej w rejonie ulicy Oliwkowej w Dobrej
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 1025, 303, 301/107, położonych w rejonie ulicy Granicznej w Dobrej
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 364/99, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę dwóch odcinków gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 67/11, 67/165, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra
            |___Przebudowa ulicy: Modrej i Koralowej na terenie działek nr: 30 i 281, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze
      |___2016
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1548/1, 213/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 364/99, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 458/2 i 460 oraz odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 460, położonych w Wołczkowie (ul. Polarna i Piaskowa)
            |___Budowa dwóch odcinków gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 67/11, 67/165, położonych w Bezrzeczu
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 64, 164/6, 164/10, 164/16, 164/27, 164/28, 163/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wąwelnica (ul. Malwiny), gm Dobra
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 301/17, położonej w ciągu ulicy Milenijnej w Mierzynie
            |___Budowa kanałów sanitarnych wzdłuż ulicy Szkolnej i Nad Ruczajem na terenie Bezrzecze - na terenie działek nr 898/4, 901, 71 położonych w Bezrzeczu
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 152, 213, 214/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1550/4, 1550/19, położonych w rejonie ulicy Cesarskiej w Dobrej
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 1550/4, 213/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm Dobra
            |___Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr: 213 w Dołujach, ul. Świstaka
            |___Rozbudowa sieci gazowej przez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 467, położonej w ciągu ul. Kokosowej w Mierzynie
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 385/2, położonej w ciągu ul. Migdałowej w Dobrej
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 30/4, 30/36 oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 30/36, położonej w rejonie ul. Wichrowej w Mierzynie
            |___Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn90PE i dn63PE na terenie działki nr: 28/10, położonej w Bezrzeczu gm. Dobra
            |___Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową na terenie działek nr: 301/7, 301/10, 303, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr: 215, 227, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/22, 1529/47, położonych w rejonie ul. Ułańskiej w Dobrej
            |___Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Porzeczkowej na terenie działek nr: 882/2 i 488 w Wołczkowie
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1504/76 i 1504/74
            |___Przebudowa i rozbudowa [o powierzchnię zabudowy do 13,5 m2] kościoła o pomieszczenie zakrystii - na terenie działki nr: 12/11, położonej w obrębie Kościno, Gmina Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 302/96, położonej w ciągu ul. Rolniczej w Mierzynie
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 210/1, 208, 84/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 521/14, położonej w miejscowości Wołczkowo ul. Pistacjowa
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SV-15kV na terenie działek nr: 385/2, 385/25. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV na terenie działki nr: 385/2. Zabudowa szafy kablowej SK na terenie działki nr 385/2 przy granicy z działką nr 385/14. Zabudowa złącza kablowego ZKP na terenie działki nr 385/2 przy granicy z działkami nr: 385/27 i 385/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra.
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 96, 56/22, 56/27 położonych w rejonie ul. Zachodniej w Łęgach
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez: budowę elektroenergetycznej linii kablowej o,4 kV na terenie działek nr: 44/23, 44/37, 308; posadowienie szafy kablowej na terenie działki nr: 308 przy granicy działki nr 44/24; zabudowie dwóch złącz kablowych ZK na terenie działki nr 44/23 przy granicy z działką nr 44/25, 44/26 i 44/29; zabudowie złącza kablowego ZK na terenie działki nr 44/37 przy granicy z działką nr 44/29 i 44/30; położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 22, 24, 25 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra
            |___Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 64, 112, 189, 176/4, utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, położonej na działkach nr: 64 i 157/1, położonych w miejscowości Wąwelnica
            |___Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 465/2 i 465/6, położonych w ciągu ul. Groszkowej w Wołczkowie
            |___Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 329 i 365/235, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej min średnicy 160 mm na terenie działek nr: 210/1, 360/0, 360/18, 385/2, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra
            |___Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Grzepnica, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn152PE na terenie działki nr: 302/75, położonej w ciągu ul. Wiatracznej w Mierzynie
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 373 i 379, (ulica Działkowa i Piaskowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 81, położonej w Łęgach
            |___Przebudowa linii napowietrznej WV 110 kV Redlica - Glinki na terenie działki nr: 458/5, położonej w Wołczkowie w rejonie ul. Polarnej
            |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Aero 2 Sp. z o.o. o nazwie Bartoszewo nr BT42844 na wieży stalowej na terenie działki nr: 54 w Sławoszewie
            |___Budowa studni głębinowej na działce nr 9/34 wraz z podłączeniem suw w instalację wodną, elektryczną, sterowniczą przez działki nr 9/34; 3; 1/24; 1/3; 1/16 w miejscowości Skarbimierzyce, gm. Dobra
            |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi gminnej
            |___Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 339, 431, położonych w obrębie Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 58/8, 58/26, 14, 58/28, 58/29, 59, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na terenie działki nr: 214/1, położonej w obrębie Dobra, gm Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 273/27, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie].
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, szafy kablowej oraz złącz kablowych ZKP na terenie działek nr: 44/23, 308, 44/24, 44/29, 44/26 w rejonie ul. Lubieszyńskiej w Mierzynie
            |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV oraz złącza kablowego ZKP na terenie działek nr: 270/21, 923/1, 316, 923/4, 923/2, 124/7, położonych w rejonie ul. Elżbiety w Mierzynie
            |___Budowa sieci wodociągowej śr. 160 i śr. 110 mm na terenie działki nr: 8/26, 26, 34, oraz budowa drogi dojazdowej [o szerokości 5m] z dwoma zjazdami i oświetleniem zewnętrznym na terenie działek nr: 8/26 i 26, położonych w obrębie Kościno, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie].
            |___Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na działce nr ewidencyjny 140 w miejscowości Buk Gmina Dobra Szczecińska zlokalizowanej na działkach nr 140 i 29 z obrębu nr 0002 Buk
            |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - na terenie działek nr: 339, 431, położonych w rejonie ul. Wędrownej w Mierzynie w celu podłączenia projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 437
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 46/1, 58/8, 58/26, 14, 58/28, 58/29, 59, położonych w Grzepnicy dla obsługi działek pod budownictwo jednorodzinne
            |___Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o wysokości całkowitej do 47mnpt na terenie działki nr: 273/27, położonej przy ul. Spółdzielców w Mierzynie
            |___Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek nr: 22, 24, 25, położonych w obrębie Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie].
      |___2015
            |___Budowa sieci wod - kan na terenie działek 32, 33, 36 w Redlicy , gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 275/38, rozbudowa sieci kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV wraz z układem złącz kablowo-pomiarowych i szafek kablowych na terenie działek nr: 338/2, 275/38, 276/179 - poza obszarami objętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 336, 333/2, 244/1, 244/2, 739/7, (ul. Długa, ul. Żurawinowa, ul. Kolorowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN, poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN, wykonanej 3 kablami z żyłami aluminiowymi w osłonie i izolacji polietylenowej na terenie działki nr 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 213/1 (ul. Ułańska) i 1550/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami ZKP dla zasilania budynków jednorodzinnych na działce nr 40 - na terenie działek nr: 781, 40, 216/3, położonych w rejonie ulic: Kaczeńcowej i Granicznej w Dobrej
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 29, położonej w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 5 i 245/16, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi na terenie działki nr 113/78, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/40, 1529/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE i dn 63 PE na terenie działek nr: 5/10, 8/8, 8/31, 11, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 486/11, 501, 882/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działki nr: 67/19, położonego w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę: gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na terenie działek nr: 220/1, 331, gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 331, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez: budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV od istniejącego złącza kablowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 58/8 przy granicy z dz. nr 58/4, przez działki nr 58/8, 58/26, 14, 58/29, 61/5 do projektowanej szafy kablowej na trenie działki nr 61/5 przy granicy z działką nr 62 położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia: dn 90 PE na terenie działek nr: 385, 480, 500, dn 63 PE na terenie działek nr: 385, 499, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 26 i 8/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr: 385, położonego w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 371, 1195, 1200, 1203, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra
            |___Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra
            |___Rozbudowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra
            |___Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 1529/62, 1529/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez: budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV od istniejącego węzła kablowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 410 przy granicy z dz. nr 402/1 do granicy działki nr 36/3 - na terenie działek nr: 410, 308, zabudowę dwóch złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 308 przy granicy działki nr: 36/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 1/1, 9/17, 12, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8/26, 26, zabudowę pięciu złącz kablowych na terenie działki nr 8/26 przy granicy działek nr: 8/15 i 8/16, 8/17 i 8/19, 8/20 i 8/21, 8/22 i 8/23, 8/24 i 8/25 położonych w obrębie Kościno, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą
            |___Modernizacja technologii uzdatniania wody, poprzez montaż (wewnątrz budynku uzdatniania wody) sedymentatora lamelowego wraz z niezbędną pompownią międzyoperacyjną, armaturą i orurowaniem oraz Budowa nowego odstojnika popłuczyn o wymiarach 5,0m x 10,0m x 2,0m na terenie działki nr: 11/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8, 9/31, 9/54, 9/55, 9/58, położonych w obrębie Skarbimierzyce, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia: - dn63PE na terenie działek nr: 211/1, 212/1, 314/3, - dn40PE na terenie działek nr: 314/106, 314/140, 314/56, 314/122, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Modernizacja technologii uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Grzepnicy i budowie odstojnika popłuczyn o obj. 100m3 na działce nr 11/6 w Grzepnicy
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 631, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa węzła kablowego ZK-SN 15kV - na terenie działek nr: 68/1, 72/1, położonych w Bezrzeczu
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 111/1, 92, położonych w obrębie Dołuje, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 71, 67/16, 67/78, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm.Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Rozbudowia sieci elektroenergetycznej poprzez budowę linii kablowej 15 kV i rozdzielczej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 29, 245/15, 245/16, położonych w obrębie Buk, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie]
            |___Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych oraz doprowadzeniu wody do działki nr 28/8 - na terenie działek nr: 13, 28/8, 36, 46, 898/8, 898/9, 898/13, 898/14, 898/15, 898/16, 901, położonych w Bezrzeczu
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej dn110 na terenie działek nr: 1529/22 i 1529/47, w Dobrej
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 9/10, 9/28, 9/42, 9/43, 9/58, 12, 13/90, 14, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm.Dobra
            |___Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 364/108 w Mierzynie ul. Lubieszyńska 57
            |___Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dn 90 PE - tłocznej o długości około 95m na terenie działki nr: 213, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 40 mm PE w m. Buk, gm. Dobra, dz. nr 157/1, 102 obr. Buk, gm. Dobra
      |___2014
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV. w Skarbimierzycach, gm. Dobra
            |___Budowa kablowych linii elektroenergetycznych 15 kV od stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 11335 "Mierzyn Promienista" do projektowanego Węzła Kablowego SN, na dz. nr 364/52, 364/68 i 364/99 położonych w obrębie Mierzyn 1, oraz budowa Węzła Kablowego SN na działce nr 364/52 w obrębie Mierzyn 1 w gminie Dobra
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE i dn 63 PE, w dz. nr. ewid. 4, 5/20, 229 w m. Dołuje, gm. Dobra
            |___Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 596 (ul. Akacjowa) w Mierzynie, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Rolniczej w Mierzynie - dz. nr 339 i 468 obr. Mierzyn 3, gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu dn 63 PE w miejscowości Dołuje przy ul. Brzoskwiniowej na dz. nr 162 dr i dz. nr 181 obr. Dołuje, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Dołujach - dz. nr 2/6, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3 obr. Dołuje i dz. nr 1/14 ob. Skarbimierzyce gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Wąwelnicy - dz. nr 155, 64, 157/1 obr. Wąwelnica, gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu dystrybucyjnego ś/c dn 40 PE - dz. nr 275/36 i 275/58 obr. Mierzyn 2, gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 71, 67/20, i 67/43 obręb Bezrzecze gmina Dobra
            |___Budowie sieci gazowej ś/c dn 32 PE na działce nr 45/13 obr. Sławoszewo, gm. Dobra
            |___Budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE na dz. nr 465/2, 465/6 przy ul. Groszkowej w Wołczkowie, gm. Dobra
            |___Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 przy ul. Rolniczej i Mierzyńskiej w Mierzynie, działki nr 339,302/96,556 obręb Mierzyn 3
            |___Budowie sieci gazowej ś/c dn 32 PE na działce nr 45/13 obr. Sławoszewo, gm. Dobra
            |___Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90-110 mm w ulicy Spółdzielców, na działkach drogowych nr 273/57, 338/2 i 376/144 w obrębie goedezyjnym Mierzyn 2, gmina Dobra
            |___Budowie gazociągu ś/c de 63 PE w miejscowości Mierzyn w ul. Akacjowej, Brzozowej na dz. nr 596, 597, 330 obr. Mierzyn 3, gm Dobra
            |___Budowa linii kablowej 0,4 kV na terenie dz. nr 111/1, 147/6 ,904 obr. Dołuje dla zasilenia domu jednorodzinnego na terenie dz. nr 904 obr. Dołuje gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w dz. o nr 316 - ul. Elżbiety w Mierzynie, gm. Dobra
            |___Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 36, 54/35, 54/36, obręb Bezrzecze gmina Dobra
            |___Rozbudowa sieci wodociągowej o węzeł hydrantowy w pasie drogowym dz. nr 12, z włączeniem do PCV fi 160 w dz. nr 13/75 obr. Skarbimierzyce
            |___Budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej - grawitacyjno-tłocznej na działkach nr 298/2, 296/3, 296/2 i 249 w celu wykonania przyłączy do projektowanych budynków jednorodzinnych na działkach nr 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/7, 298/8 i 298/9 w miejscowości Wołczkowo gm. Dobra
            |___Rozbudowa istniejącej publicznej sieci gazowej ś/c dn63PE poprzez wybudowanie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE o długości ok. 470/250m dla potrzeb budynków mieszkalnych mieszkańców miejscowości Sławoszewo Gm. Dobra, m. Sławoszewo na terenie działki 31/36 i części działki 31/7
            |___Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynków jednorodzinnych w Wołczkowie gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 40 mm PE w m. Buk, gm. Dobra, dz. nr 157/1, 102
            |___Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63/40PE w dz. o nr 301/18, 301/48 i 301/45 - obr. Mierzyn 3 w m. Mierzyn, ul. Rolnicza
            |___Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Mierzynie przy ulicy Rolniczej i Mierzyńskiej
            |___Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE przy ul. Granicznej, dz. nr 216/3, 203/23 obr. Dobra, gm. Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji zewnętrznych w dz. nr 385, 499 i 618 obr. Wołczkowo
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w dz. o nr 316 - ul. Elżbiety w Mierzynie, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE przy ul. Białej Brzozy, dz. nr 202/10 obr. Dobra, gm. Dobra
            |___Rozbudowa istniejącej publicznej sieci gazowej dn63PE ś/c poprzez wybudowanie odcinka gazociągu ś/c dn63/40PE o długości ok. 270 m. Gm. Dobra, m. Sławoszewo, ul. Złota, dz. nr 711/1, 50
            |___Rozbudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 40 PE na dz. nr 1504/69, 1504/71, 1504/72 obr. Dobra, w m. Dobra ul. Słoneczna Dolina
            |___Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE na dz. nr 333/2, 244/1, 739/7 (ul. Długa, Żurawinowa) w m. Mierzyn, gm Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. Dobra - dz. nr 96/4, 96/26, 97/2, 97/8, 374 obr. Dobra, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV
            |___Budowie sieci gazowej ś/ć dn 90 PE - dz. nr 186/72, 186/89 - obr. Dołuje oraz dz. nr 50 obr. Dołuje gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu dn 40 PE w miejscowości Wołczkowo, ul. Leśnych Jagód, dz. nr 892/1 i 522/8 obr. Wołczkowo gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu dn 63 PE w miejscowości Mierzyn w ul. Zeusa na dz. nr 329 i 365/78 obr. Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa gazociągu dn 63 PE ś/c w ul. Jesionowej, dz. nr 67/19, 67/21, a także na dz. nr 67/16 i 67/42, obr Bezrzecze
            |___Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na dz. nr 44/20; 45/20; 216/3 obr. Dobra
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w dz. nr 383 obr. Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na działce nr 38 obr. Skarbimierzyce, gm. Dobra
            |___Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 541, 336, 302/311,269/159, 269/158, 269/155 w obr. Mierzyn 3
            |___Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, ul. Klasztorna, działka nr 30/3 z obrebu geodezyjnego Dobra, gmina Dobra
            |___Budowa dwóch stacji transformatorowych, linii kablowych, szafek kablowych - działki nr 488, 416/1, 415, 493/16, 493/9, 485/4, 495/9, 485/23, 485/38, 487/3, 496/9 i 561 obr. Wołczkowo oraz dz. nr 71, 72/1, 68/1 i 67/175 obr. Bezrzecze
            |___Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 301/18 i 301/48 obręb 0009 Mierzyn 3
            |___Budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia o średnicach dn 225/180/11/90 mm PE oraz zewnętrznych instalacji gazowych dn 25/32/40/63/90 mm PE w ul. Koralowej m. Bezrzecze na dz. nr 30, 24/43, 24/48, 275/2, 32/6, 4/1, 1/20, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4, 88/3, 3/1, 3/2, 140/1, 140/16, 1/6, 1/14, 928 obr. Bezrzecze, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE na dz. nr 487, 311, 659 - obr. Mierzyn 1, gm. Dobra
            |___Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 PE na dz. nr 66/10, 42, 31/12 - obr. Sławoszewo, gm. Dobra
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ulic Mandarynkowej i Ogrodowej w Wołczkowie, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV
            |___Rozbudowa sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w dz. o nr geodezyjnych 302/96 i 302/178 o długości ok. 98,50 m.
            |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Poziomkowej w miejscowości Dobra, gm. Dobra (dz. nr 397/1, 214/1)
            |___Budowa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych na dz. nr 416/1 i 485/38 obr. Wołczkowo
            |___Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 364/108 w Mierzynie ul. Lubieszyńska 57
            |___Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV od słupa linii napowietrznej 15kV do kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV od istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr 269/155, 269/158, 269/159, 302/311, 336, 541 i 665 obręb Mierzyn 3 gmina Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dobra ul. Jodłowa na działce 390/1
            |___Budowie linii kablowych 15 kV od projektowanego wg odrębnego opracowania kabla elektroenergetycznego, wzdłuż ul. Kościelnej, Herbacianej i Malinowej, do istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Leśnych Jagód" nr 11680
            |___Budowa sieci wodociągowej PCV fi 110 mm, L=344 mb na dz. nr 28/2, 344, 27/13 obr. Mierzyn
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami na dz. nr 64, 163/6, 164/30 - obr. Wąwelnica z lokalizacją złącz kablowych ZKP i szaf kablowych na dz. nr 64, 163/6, 164/30, 164/31, 164/25 - obr. Wąwelnica
            |___Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia domu jednorodzinnego przy ul. Mandarynkowej dz. nr 676/2 w Wołczkowie, na działkach nr 500 dr i 480 dr z usytuowaniem złącza kablowo pomiarowego ZKP i szafy kablowej SK3 na dz. nr 500 dr w Wołczkowie
      |___2013
      |___2012
|___Koncepcja programowo - przestrzenna uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacyjnego
|___System Informacji Przestrzennej
Ewidencja Działalności Gospodarczej
|___Wejdź do CEIDG
Programy / Strategie / Regulaminy
|___Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
      |___Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra
|___Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-
|___Strategia rozwoju lokalnego Gminy Dobra
|___Lokalny Program Rewitalizacji
|___Program usuwania AZBESTU
      |___Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z aktualizacjami
|___Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku
      |___Regulamin utrzymania czystości i porządku - obowiązujący
      |___Regulamin utrzymania czystości i porządku - nie obowiązuje
      |___Regulamin utrzymania czystości i porządku - nie obowiązuje
Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|___Skład Komisji
|___Terminy posiedzeń
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
|___Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|___Sprawozdania
|___Uchwały i zarządzenia
Petycje
|___Petycje
      |___2017
            |___Petycja w sprawie wytworzenia Elektronicznego Rejestru Umów oraz jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
      |___2016
            |___Petycja w sprawie przekazania informacji o konkursie "Wzorowa łazienka" do wszystkich szkół
            |___Petycja w sprawie archiwizacji w zasobach Urzędu wniosku wraz załącznikami
            |___Petycja w sprawie zaplanowana procesu wymiany systemów operacyjnych
            |___Petycja w sprawie utworzenia biblioteczki samorządowca
Informacje
|___Jak załatwić sprawę - WNIOSKI, DRUKI
      |___OŚWIATA
            |___Zasady przyjęć do przedszkoli
                  |___Zasady przyjęć do przedszkoli w roku szkolnym 2004/2005
                  |___Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
      |___OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
      |___FINANSE
      |___STRAŻ GMINNA
      |___PLANOWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY
            |___Planowanie przestrzenne (plany/ studium/ nr porządkowy)
      |___GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I EGZEKUCJE
      |___SPRAWY KOMUNALNE I INWESTYCJE
            |___Umieszczanie reklam
            |___Użytkowanie wieczyste
      |___SPRAWY OBYWATELSKIE I OCHRONA ŚRODOWISKA
            |___Sprzedaż napojów alkoholowych
      |___PODATKI I OPŁATY
            |___Podatki
                  |___Informacje / wykazy
      |___ZASADY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI
            |___Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
            |___Zasady przyjęć do przedszkoli w roku szkolnym 2004/2005
      |___PLANOWANIE PRZESTRZENNE
      |___ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
      |___DROGI
      |___PODATKI
      |___UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
      |___OCHRONA ŚRODOWISKA / ODPADY
      |___USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY ORAZ LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
      |___SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
      |___UMIESZCZANIE REKLAM
      |___OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DRUKI
      |___DODATEK MIESZKANIOWY - druki
      |___ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - druki
      |___ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY -druki
      |___ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE -druki
      |___JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (becikowe) - druki
      |___ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI - druki
|___Budżet Obywatelski
|___Rejestr placówek oświatowych niepublicznych
|___Zgromadzenia
|___Konsultacje Społeczne
      |___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra
      |___Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza na konsultacje społeczne projektu dokumentu "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" wraz "Prognozą Oddziaływania na Środowisko Projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
      |___"Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu
|___Karta Dużej Rodziny/ Szczecińska Karta Rodzinna/ Zachodniopomorska Karta Seniora
      |___Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne
      |___Karta Dużej Rodziny - oferta partnerów
      |___Zachodniopomorska Karta Seniora
      |___Program Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej
            |___Warunki otrzymania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, wniosek o wydanie SKR
            |___Informacje ogólne
|___Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
|___Rejestr Instytucji Kultury
|___Jednostki organizacyjne
      |___Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
            |___Statut
      |___Zespół Szkół w Dołujach
            |___Dane teleadresowe
            |___Uchwała o utworzeniu Zespołu Szkół w Dołujach
            |___Statut
            |___Plan zamówień publicznych
                  |___2017
      |___Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach
            |___Statut
            |___Dane teleadresowe
      |___Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
            |___Dane teleadresowe
            |___Statut
            |___Plan zamówień publicznych
                  |___2017
      |___Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
            |___Dane teleadresowe
            |___Statut
            |___Plan zamówień publicznych
                  |___2017
      |___Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I Gałczyńskiego w Dobrej
            |___Statut
            |___Dane teleadresowe
      |___Gminna Biblioteka Publiczna
            |___Uchwała w sprawie zamiaru połączenia GOK w Dobrej z GBP w Dobrej
            |___Zarządzenie w sprawie wpisania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej do rejestru instytucji kultury
            |___Informacje - Godziny pracy Bibliotek
            |___Statut
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
            |___Informacje
            |___Statut i uchwała o powołaniu
      |___Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej
            |___Dane teleadresowe
            |___Statut
            |___Plan zamówień publicznych
                  |___2017
            |___Zadania
            |___Regulamin pracy
            |___Statut i uchwała o powołaniu ZEAS w Dobrej
      |___Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
            |___Uchwała w sprawie zamiaru połączenia GOK w Dobrej i GBP w Dobrej
            |___Informacje
            |___Statut i uchwała o powołaniu
|___Ogłoszenia/Zawiadomienia
      |___2016
            |___Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego - samochód SKODA OCTAVIA
      |___2015
      |___2013
      |___2012
      |___2011
            |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej
            |___Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. (upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, opieka paliatywno hospicyjna)
            |___Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego - Peugeot 307
      |___2010
            |___Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
            |___Pisemna sprzedaż środków trwałych - maszyny rolnicze II
            |___Pisemna sprzedaż środków trwałych - maszyny rolnicze
            |___Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok
            |___Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - przeciwdziałanie patologii społecznej w 2010 roku
            |___Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - działalność hospicyjna w 2010 roku
      |___2009
            |___W Wigilię Urząd Gminy będzie nieczynny
            |___OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA W ROKU 2010
            |___OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ W ROKU 2010
            |___OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2010
            |___Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra
            |___Ogłoszenie o przeporwadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana w planie działka nr 49/2, obreb Mierzyn 2.
            |___Ogłoszenie - informacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu działaka 67/3, obręb Mierzyn 2.
            |___Komunikat o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            |___Komunikat o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra
            |___Trening systemu alarmowania
            |___WAŻNE - OPIEKA ZDROWOTNA
            |___Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
            |___12 czerwca - urząd nieczynny
            |___Świadczenia Rodzinne zmiana Okresu Zasiłkowego
            |___Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            |___Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach
            |___Wolne powierzchnie reklamowe
            |___Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA
            |___Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
            |___III Ogłoszenie - o pisemnej sprzedaży ofertowej - FSC LUBLIN ŻUK A-072
            |___Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ W ROKU 2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
|___Obwieszczenia
      |___Obwieszczenia Burmistrza Łobza
      |___Obwieszczenia Urzędu Miasta Police
            |___Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji lapidarium z zagospodarowaniem terenu działki nr 164 położonej w Dołujach, gm. Dobra
            |___ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie otwartego kanału deszczowego na działkach nr 42/1, 42/2 i 71 z obrębu Bezrzecze
      |___Obwieszczenia Prezydenta Miasta Szczecin
            |___Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Modernizacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego obejmująca budowę nowego placu zabaw, przebudowę siłowni plenerowej, przebudowę sportowego boiska wielofunkcyjnego oraz budowę nowej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezrzecze na dz. nr 66/111 obręb 0001 Bezrzecze, gmina Dobra"
            |___Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i przełożeniem kolidującego uzbrojenia w ul. Kolorowej w Mierzynie
            |___Przebudowa i rozbudowa układu drogowego ul.Modrej i ul. Koralowej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą
      |___Obwieszczenia
            |___Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej, budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Buku (działki nr 140 i 29 obręb nr 0002 Buk)
            |___Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonej przy ul. Poziomkowej 5, w granicach działek nr: 59/3, 59/5 z obrębu 0003 Dobra
            |___Budowa odcinka sieci wodociągowej wody surowej (nieuzdatnionej) wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz odcinka sieci wodociągowej wody uzdatnionej na Bezrzeczu - działki nr 66/16, 66/19, 71 z obrębu nr 0001 Bezrzecze
            |___Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu gmina Dobra położonej przy ul. Górnej 3, w granicach działki nr 20, obręb 0001 Bezrzecze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
            |___Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej i ul. Piaskowej (działki nr 373, 379, 380/2, 380/3 z obrębu nr 0017 Wołczkowo
            |___Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą
      |___Obwieszczenia Starosty Polickiego
      |___Obwieszczenia RDOŚ
            |___Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin
      |___Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego
      |___Obwieszczenia Wójta Gminy Dobra
            |___2016
            |___2015
            |___2013
                  |___Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej
            |___2012
            |___2010
            |___2009
|___Budżet
      |___Rok 2017
            |___Wykonanie budżetu
            |___Zmiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Budżet na 2017 rok
            |___Opinie RIO
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Przygotowanie projektu budżetu
      |___Rok 2016
            |___Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
            |___Opinie RIO
            |___Wykonanie budżetu
            |___Zmiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Budżet na 2016 rok
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Przygotowanie projektu budżetu
      |___Rok 2015
            |___Budżet na 2015 rok
            |___ Zamiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Przygotowanie projektu budżetu
            |___Opinie RIO
            |___Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
            |___Wykonanie budżetu
      |___Rok 2014
            |___Zamiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Wieloletnia prognoza finansowa
            |___Projekt budżetu i budżet na 2014 rok
            |___Opinie RIO
            |___Przygotowanie projektu budżetu
            |___Wykonanie WPF
            |___Wykonanie budżetu
      |___Rok 2013
            |___Budżet 2013
            |___Zmiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Wykonanie WPF
            |___Wykonanie budżetu
            |___Opinie RIO
            |___Wieloletnia prognoza finansowa
            |___Projekt Budżetu
            |___Przygotowanie projektu budżetu
      |___Rok 2012
            |___Budżet 2012
            |___Zmiany budżetu - uchwały
            |___Zmiany budżetu - zarządzenia
            |___Wykonanie budżetu
            |___Wieloletnia prognoza finansowa
            |___Opinie RIO
            |___Projekt budżetu
      |___Rok 2011
            |___Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej
            |___Wykonanie budżetu
            |___Budżet - uchwała budżetowa
            |___Projekt Budżetu
            |___Opinie RIO
            |___Uchwały dotyczące budżetu
      |___Rok 2010
            |___Wykonanie budżetu
            |___Projekt budżetu
            |___Opinie RIO
            |___Budżet - uchwała budżetowa
            |___Uchwały w sprawie zmian budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
      |___Rok 2009
            |___Wykonanie budżetu
            |___Opinie RIO
            |___Budżet - uchwała budżetowa
            |___Uchwały w sprawie zmian budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
            |___Projekt budżetu
      |___Rok 2008
            |___Projekt budżetu
            |___Budżet - uchwała budżetowa
            |___Uchwały w sprawie zmian budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
      |___Rok 2007
            |___Budżet - uchwała budżetowa
            |___Projekt budżetu
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
            |___Uchwały w sprawie budżetu
      |___Rok 2006
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
            |___Uchwały w sprawie budżetu
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Projekt budżetu
      |___Rok 2005
            |___Zarządzenie dotyczące budżetu
            |___Uchwały w sprawie budżetu
            |___Projekt budżetu
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
      |___Rok 2004
            |___Projekt budżetu
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Uchwały w sprawie budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
      |___Rok 2003
            |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___Projekt budżetu
            |___Zarządzenia dotyczące budżetu
            |___Uchwały w sprawie budżetu
|___Rejestry i Ewidencje
|___Informacje nieudostępnione
|___Stan mienia komunalnego
|___Podstawowa Opieka Zdrowotna
      |___WAŻNE - OPIEKA ZDROWOTNA
      |___Konkurs ofert na wynajem części budynku w Dobrej
            |___Wyniki postępowania
            |___Zarządzenie oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej
            |___Zmiany w treści ogłoszenia
            |___Pytania - wyjaśnienia